Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Valgnemnda\Møte-2015-11-10
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Valgnemnda 10.11.2015.pdf 155,3 KB Last ned
- Saksliste Valgnemnda 10.11.2015.pdf 143 KB Last ned
PS 1015 Interkommunalt arkiv (IKAVA) - valg av medlem og varamedlem for valgperioden 2015-2019 20152555.pdf 212,4 KB Last ned
PS 1115 Midt-Agder friluftsrådSandribheia friluftspark - valg av medlem og varamedlem for valgperioden 2015-2019 20152555.pdf 218,6 KB Last ned
PS 115 Valgstyret - valg av medlemmer, leder og nestleder for valgperioden 2015-2019 20152556.pdf 224,8 KB Last ned
PS 1215 17. mai komiteen - valg av medlemmer for valgperioden 2015-2019 20152556.pdf 222 KB Last ned
PS 1315 Vest-Agder museet IKS - valg av medlem og varamedlem til representantskapet for valgperioden 2015-2019 20152555.pdf 213,7 KB Last ned
PS 1415 Avfall Sør AS- Valg av representant og vararepresentant til styret valgperioden 2015-2019 20152555.pdf 213,5 KB Last ned
PS 1515 Oppnevningsutvalget i Konfliktrådet i Agder - valg av kommunalt medlem - valgperioden 2015-2019 20152555.pdf 214,9 KB Last ned
PS 1615 Tronstadvann interkommunale vannverk IKS - valg av medlem og varamedlem for valgperioden 2015-2019 20152555.pdf 215,4 KB Last ned
PS 1715 Barn og unges representant i plansaker - valg av representant og vararepresentant for perioden 2015-2019 20152556.pdf 221,8 KB Last ned
PS 1815 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder - valg av medlem og varamedlem for valgperioden 2015-2019 20152555.pdf 308 KB Last ned
PS 1915 ATP-utvalget - Valg av medlem og varamedlemmer- valgperioden 2015-2019 20152555.pdf 280,9 KB Last ned
PS 2015 Heimevernsnemnd - valg av medlemmer og varamedlemmer for valgperioden 2015-2019 20152555.pdf 217,6 KB Last ned
PS 2115 Skattenemnd - sakkyndig nemnd og ankenemnd (eiendomsskatt) - valg av medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019 20152556.pdf 273 KB Last ned
PS 215 Klagenemnd - valg av medlemmer og varamedlemmer for valgperioden 2015-2019 20152556.pdf 223 KB Last ned
PS 315 Valg av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - valgperioden 2015-2019 20152556.pdf 227,7 KB Last ned
PS 415 Valg av eldreråd - valgperioden 2015-2019 20152556.pdf 229,9 KB Last ned
PS 515 Agder Folkehøgskole - Valg av kommunalrepresentant til rådet for valgperioden 2015-2019 20152555.pdf 225,9 KB Last ned
PS 615 Forstanderskapet i Søgne og Greipstad Sparebank - valg av medlemmer og vara medlem for valgperioden 2015-2019 20152555.pdf 219,5 KB Last ned
PS 715 Fellesrådet (menighetsrådet) - valg av medlem og varamedlem for valgperioden 2015-2019 20152555.pdf 219,2 KB Last ned
PS 815 Forurensningsstyret i Kristiansand Politidistrikt - valg av medlem og varamedlem for valgperioden 2015-2019 20152555.pdf 262,8 KB Last ned
PS 915 Grendehusenes styre - valg av representanter for valgperioden 2015-2019 20152555.pdf 222,3 KB Last ned
z protokoll valgnemnda 10.11.15.pdf 439,1 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune