Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Tjenesteutvalget\Møte-2017-04-05
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Tjenesteutvalget 05.04.2017.pdf 136 KB Last ned
- Saksliste Tjenesteutvalget 05.04.2017.pdf 80,9 KB Last ned
PS 2217 Godkjenning av protokoll fra møte 08.03.2017.pdf 233 KB Last ned
PS 2317 Referatsaker 05.04.2017.pdf 70,4 KB Last ned
PS 2417 Oppfølging av vedtak.pdf 300,1 KB Last ned
PS 2517 Forslag til skolerute for skoleåret 2018-2019.pdf 512 KB Last ned
PS 2617 Revidering av handlingsplan for et godt psykososialt miljø 2017.pdf 292 KB Last ned
PS 2717 Ny rammeplan for kulturskolen.pdf 3,2 MB Last ned
PS 2817 Status barnehageopptak, kapasitet og forslag til utvidelse av antall barnehageplasser.pdf 86,5 KB Last ned
PS 2917 Søgne kommunes rutiner for tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede.pdf 183 KB Last ned
PS 3017 Eventuelt - u.off. - 05.04.2017.pdf 69,2 KB Last ned
PS 3117 Eventuelt 05.04.2017.pdf 69 KB Last ned
RS 1117 Forslag til å oppheve forskrift om kommunenes dekning av utgifter til helse . og omsorgstjenester. Høringssvar fra Søgne kommune. 2017984.pdf 1,3 MB Last ned
RS 1217 Referat fra samarbeidsutvalg Spiren barnehage 06.02.17 20171294.pdf 121,7 KB Last ned
RS 1317 Referat etter møte i Skolemiljøutvalget ved Nygård skole, 30.11.16 2015461.pdf 129,5 KB Last ned
RS 1417 Referat etter møte i Samarbeidsutvalget på Nygård skole, 30.11.16 2015461.pdf 130,3 KB Last ned
RS 1517 Melding fra Statens vegvesen om sikring av skoleveg - Hølleveien Tangveien 20151293.pdf 127,3 KB Last ned
z protokoll 05.04.17.pdf 417,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune