Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Tjenesteutvalget\Møte-2016-09-07
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Tjenesteutvalget 07.09.2016.pdf 98,7 KB Last ned
- Saksliste Tjenesteutvalget 07.09.2016.pdf 85 KB Last ned
PS 3716 Godkjenning av protokoll fra møte 08.06.16.pdf 227,8 KB Last ned
PS 3816 Referatsaker 07.09.16.pdf 67,7 KB Last ned
PS 3916 Samarbeidsprosjekt mellom Søgne kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen - avtale.pdf 8,6 MB Last ned
PS 4016 Vederlagsberegning ved korttidsopphold.pdf 226 KB Last ned
PS 4116 Rammer for arbeidet med Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020.pdf 309,5 KB Last ned
PS 4216 Barnehagebehovsplan 2016-2024.pdf 2,4 MB Last ned
PS 4316 Disponering av ekstrabevilgning til skole.pdf 98,6 KB Last ned
PS 4416 Salg- og skjenkebevilling 2016 - 2020 - Bevillinger etter alkoholloven i Søgne kommune.pdf 109 KB Last ned
PS 4516 Eventuelt 07.09.16.pdf 65,9 KB Last ned
RS 3516 Referat fra møtet i samarbeidsutvalget 22.06.16 20143130.pdf 80,5 KB Last ned
RS 3616 Referat fra SU møte Solstrålen barnehage - vår 2016 20112967.pdf 189,1 KB Last ned
RS 3716 Møte i samarbeidsutvalget (SAU) på Tinntjønn skole 01. 06. 16 2012296.pdf 500,7 KB Last ned
RS 3816 Møte i skolemiljøutvalget på Tinntjønn 01. 06. 16 20111366.pdf 499 KB Last ned
RS 3916 Underskrevet avtale PÅ VEI MOT HELTID mellom arbeidsgiver HTV og HVO i enhet for hjemmetjenesten og institusjon 20111568.pdf 898,4 KB Last ned
RS 4016 Rapport for 2. kvartal 2016, Søgne kommune v Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen - kopi av brev til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 201092.pdf 638,4 KB Last ned
RS 4116 Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. 2016142.pdf 2 MB Last ned
RS 4216 Oversendelse av tilsynsrapport - tilsyn med folkehelsearbeid 2016893.pdf 4,1 MB Last ned
RS 4316 Høring - Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m. 2016142.pdf 471,9 KB Last ned
z foreløpig protokoll 07.09.16.pdf 632,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune