Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Tjenesteutvalget\Møte-2015-09-09
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Tjenesteutvalget 09.09.2015.pdf 215,5 KB Last ned
- Saksliste Tjenesteutvalget 09.09.2015.pdf 136,9 KB Last ned
PS 3815 Godkjenning av protokoll fra møte 03.06.15.pdf 360,8 KB Last ned
PS 3915 Referatsaker 09.09.15.pdf 197,5 KB Last ned
PS 4015 Organisering av eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for valgperioden 2015-2019.pdf 1,4 MB Last ned
PS 4115 Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet - Barneverntjenesten for Kristiansandregionen.pdf 1,6 MB Last ned
PS 4215 Forslag til skolerute for 2016-2017..pdf 336,3 KB Last ned
PS 4315 Etablering av beredskapsteam og mobbeombud.pdf 4,5 MB Last ned
PS 4415 Helseoversikt og plan for folkehelse i Søgne 2015-19.pdf 1,6 MB Last ned
PS 4515 Eventuelt 09.09.15.pdf 196,1 KB Last ned
RS 3515 Protokoll 11.06.15 - Søgne Frivilligsentral 20052055.pdf 233,1 KB Last ned
RS 3615 Referat fra møte i Skolemiljøutvalget (SMU) ved Nygård skole - onsdag 06.05.15 2015461.pdf 107,7 KB Last ned
RS 3715 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget (SU) ved Nygård skole - onsdag 6.05.15 2015461.pdf 124,2 KB Last ned
RS 3815 Rapport om bruk av institusjonsplasser m.m. 2. kvartal 2015 20103036.pdf 211,6 KB Last ned
RS 3915 Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering 20152211.pdf 1,7 MB Last ned
RS 4015 Protokoll fra styemøte i frivilligsentralen den 278-15 20052055.pdf 259,2 KB Last ned
RS 4115 Utsendelse av rapport fra nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud til personer med demens 201532.pdf 1,4 MB Last ned
z protokoll tjenesteutvalget 09.09.15.pdf 410,7 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune