Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Tjenesteutvalget\Møte-2015-05-13
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Tjenesteutvalget 13.05.2015.pdf 107,2 KB Last ned
- Saksliste Tjenesteutvalget 13.05.2015.pdf 49,7 KB Last ned
PS 2115 Godkjenning av protokoll fra møte i tjenesteutvalget 15.04.15.pdf 219,6 KB Last ned
PS 2215 Referatsaker 13.05.15.pdf 78,5 KB Last ned
PS 2315 Evaluering tiltaksplan for samarbeid mellom barneverntjenesten og oppvekstenhetene i Søgne kommune..pdf 135,5 KB Last ned
PS 2415 Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune.pdf 153,7 KB Last ned
PS 2515 Årsmelding 2014 - Søgne kommune.pdf 10,1 MB Last ned
PS 2615 Eventuelt 13.05.15.pdf 76,9 KB Last ned
PS 2715 Partnerskapsavtale 2015 - 2018 mellom Søgne Frivilligsentral - Søgne kommune og Vest - Agder Røde Kors.pdf 364,4 KB Last ned
RS 2515 Rapport om bruk av institusjonsplasser m.m. 1. kvartal 2015 20103036.pdf 72,4 KB Last ned
RS 2615 Hovedrapport 2014 - Kreftkoordinatorsatsingen 20141865.pdf 2 MB Last ned
RS 2715 Innkalling til styremøte 23. april kl 17.30 i frivilligsentralens lokale + protokoll fra årsmøte og note til regnskapet av 2014 20052055.pdf 323,9 KB Last ned
RS 2815 Referat fra møte i Skolemiljøutvalget (SMU) ved Nygård skole - onsdag 11.02.15 2015461.pdf 130,1 KB Last ned
RS 2915 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget (SU) ved Nygård skole - onsdag 11.02.15 2015461.pdf 120,2 KB Last ned
RS 3015 Presentasjon for tjenesteutvalget - Plan for oppfølging etter ekstren skolevurdering Lunde skole våren 2015. 20151462.pdf 1,2 MB Last ned
RS 3115 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise 20131534.pdf 1,3 MB Last ned
RS 3215 Dugnad for flyktninger fra Syria - hva vil vår kommune gjøre 20131534.pdf 169,9 KB Last ned
z protokoll.pdf 128,5 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune