Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Tjenesteutvalget\Møte-2015-02-11
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Tjenesteutvalget 11.02.2015.pdf 74,8 KB Last ned
- Saksliste Tjenesteutvalget 11.02.2015.pdf 51,2 KB Last ned
PS 115 Godkjenning av protokoll fra møte i tjenesteutvalget 26.11.14.pdf 252,7 KB Last ned
PS 215 Referatsaker tjenesteutvalget 11.02.15.pdf 68,4 KB Last ned
PS 315 Akuttutvalgets delrapport - høringssvar.pdf 167,7 KB Last ned
PS 415 Kulturstrategi for Søgne kommune 2015 - 2020.pdf 710,2 KB Last ned
PS 515 Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek.pdf 159 KB Last ned
PS 615 Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger.pdf 509,9 KB Last ned
PS 715 Evaluering MOT - Søgne ..pdf 136,9 KB Last ned
PS 815 Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet..pdf 898,2 KB Last ned
PS 915 Eventuelt 11.02.15.pdf 66,7 KB Last ned
RS 1015 Midtveisnotat 2014 20132824.pdf 297,1 KB Last ned
RS 1115 Status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter - 07.01.14 2012306.pdf 1 MB Last ned
RS 115 Referat fra møte i Skolemiljøutvalget (SMU) på Nygård skole - 25.09.14 2005221.pdf 1,9 MB Last ned
RS 1215 Tilbakemelding - Søgne kommunes plan for å lukke avvik etter tilsyn 07. og 08.10.14 20142437.pdf 157,2 KB Last ned
RS 1315 Rapport om bruk av institusjonsplasser m.m. 4. Kvartal 2014 20103036.pdf 73,4 KB Last ned
RS 1415 Høring - forslag til endring i straffeloven 1902 og 2005 (ny § 350a og ny § 181a om forbud mot organisert tigging) 201566.pdf 1 MB Last ned
RS 1515 Rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten til barn 0 - 6 år - ber om skriftlig tilbakemelding innen 01.02.15 20142437.pdf 1,4 MB Last ned
RS 215 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget (SU) på Nygård skole, torsdag 25.09.2014 2005221.pdf 1 MB Last ned
RS 315 Referat fra møte i Skolemiljøutvalget (SMU) ved Nygård skole 2005221.pdf 433 KB Last ned
RS 415 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget (SU) ved Nygård skole 2005221.pdf 820,7 KB Last ned
RS 515 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SØGNE 2014-2015 20142711.pdf 9,9 MB Last ned
RS 615 Revidert samarbeidsavtale mellom Søgne bibliotek og skolebibliotekene 20143616.pdf 343,1 KB Last ned
RS 715 Referat fra møte om selvhjelp - 13.11.14 20052055.pdf 1,3 MB Last ned
RS 815 Protokoll 19.11.14 - Søgne Frivilligsentral 20052055.pdf 198,7 KB Last ned
RS 915 Protokoll 22. januar 2015 - Søgne Frivilligsentral 20052055.pdf 187,5 KB Last ned
Z møteprotokoll tjenesteutvalget 11.02.15.pdf 130,9 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune