Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Tjenesteutvalget\Møte-2014-09-10
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter i møtet    
- Forside Tjenesteutvalget 10.09.2014.pdf 75,8 KB Last ned
- Saksliste Tjenesteutvalget 10.09.2014.pdf 51,5 KB Last ned
PS 4614 Godkjenning av protokoll fra møte 04.06.14.pdf 190,2 KB Last ned
PS 4714 Referatsaker 10.09.14.pdf 68,3 KB Last ned
PS 4814 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017.pdf 5,1 MB Last ned
PS 4914 Fra leie til eie - Boligtiltak til rusavhengige i en rehabiliteringsprosess.pdf 5,4 MB Last ned
PS 5014 Anmodning om opprettelse av ny sak og ny behandling av Åpen barnehage.pdf 414,2 KB Last ned
PS 5114 Sak - søknad fra Spiren barnehage.pdf 1,3 MB Last ned
PS 5214 Anmodning om opsjonsplasser for statlige mottak for asylsøkere, fordelt på 5 kommuner i Knutepunkt Sørlandet.pdf 112,6 KB Last ned
PS 5314 Felles legevakt for Songdalen og Søgne kommuner - samarbeid videre.pdf 1,4 MB Last ned
PS 5414 Eventuelt 10.09.14.pdf 66,4 KB Last ned
RS 5114 Alkoholsalg til mindreårige 20141957.pdf 1,9 MB Last ned
RS 5214 Plan for vedlikehold balløkke i Fåmyråsen - oppfølging PS 4514 Eventuelt tjenesteutvalget 04.06.14 20142111.pdf 38,2 KB Last ned
RS 5314 Protkoll fra styremøte 04.06.14 20052055.pdf 182,9 KB Last ned
RS 5414 Økonomi Hjemmetjenesten - konsekvens 20141598.pdf 40,4 KB Last ned
RS 5514 Utfordringer i forhold til økonomi ved Langenes skole 20141598.pdf 100,4 KB Last ned
RS 5614 Praktiske endringer etter ny tobakkskadelov fra 1. juli 2014 2012184.pdf 170,8 KB Last ned
RS 5714 Rapport om kommunal øyeblikkelig hjelp 1. halvår 2014 - melding til tjensteutvalget 20113363.pdf 338,7 KB Last ned
RS 5814 Underskrevet avtale mellom Senter for Omsorgsforskning-sør og Søgne kommune 20142685.pdf 880,3 KB Last ned
RS 5914 Rapport om bruk av insititusjonsplasser m.m. 2. kvartal 2014 20103036.pdf 115,2 KB Last ned
RS 6014 Informasjon om endring i pasientskadelovens virkeområde 201483.pdf 447,6 KB Last ned
RS 6114 Referat fra møte i Skolemiljøutvalget (SMU) ved Nygård skole, torsdag 22.05.14 2005221.pdf 90,3 KB Last ned
RS 6214 Referat fra møte i samarbeidsutvalget (SU) på Nygård skole, torsdag 22.05.14 2005221.pdf 282,8 KB Last ned
RS 6314 Møte i skolemiljøutvalget Tinntjønn skole 03 09 2014 20111366.pdf 193,3 KB Last ned
RS 6414 Møte i samarbeidsutvalget på Tinntjønn skole 03 09 2014 2012296.pdf 223,8 KB Last ned
Z møteprotokoll fra møte i tjenesteutvalget 10 09 14.pdf 210 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune