Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Tjenesteutvalget\Møte-2014-06-04
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Tjenesteutvalget 04.06.2014.pdf 73 KB Last ned
- Saksliste Tjenesteutvalget 04.06.2014.pdf 49,8 KB Last ned
PS 3714 Godkjenning av protokoll fra møte i tjenesteutvalget 07.05.14.pdf 244,2 KB Last ned
PS 3814 Referatsaker 04.05.14.pdf 68,4 KB Last ned
PS 3914 Pedagogisk utviklingsplan 2014-2017.pdf 356,4 KB Last ned
PS 4014 Ordensreglement for grunnskolen i Søgne.pdf 808,4 KB Last ned
PS 4114 Tertialrapport - 1. tertial 2014 - Søgne kommune.pdf 1,6 MB Last ned
PS 4214 Prosjekt lyttevenn i Søgne.pdf 87,5 KB Last ned
PS 4314 Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd.pdf 147,2 KB Last ned
PS 4414 Ny avtale om samarbeid mellom noen kommuner i knutepunktet om nye mottaksplasser for asylsøkere.pdf 79 KB Last ned
PS 4514 Eventuelt 04.06.14.pdf 66,8 KB Last ned
RS 4314 Årsmelding rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2013 - vedtatt 27.05.14 20113031.pdf 85,6 KB Last ned
RS 4414 Årsmelding eldrerådet 2013 - vedtatt i eldrerådet 26.05.14 20112940.pdf 80,7 KB Last ned
RS 4514 Pasient- og brukerombudet i Agder - Søgne kommune 22.05.14 20141993.pdf 1009,5 KB Last ned
RS 4614 Endelig rapport fra tilsyn med Kvalifiseringsprogrammet i NAV Søgne 20122307.pdf 292,8 KB Last ned
RS 4714 Ledige omsorgsboliger - oppfølging av PS 2814 i tjenesteutvalgets møte den 85-14 20103036.pdf 78,2 KB Last ned
RS 4814 Protokoll styremøte - Søgne Frivilligsentral - 30.04.14 20052055.pdf 182,4 KB Last ned
RS 4914 Informasjon til kommunene om satsingsområder i demensomsorgen 2011316.pdf 254,5 KB Last ned
RS 5014 Plan for oppfølging etter ekstern skolevurdering - Nygård skole 20133711.pdf 205,7 KB Last ned
Z møteprotokoll fra møte i tjenesteutvalget 04.06.14.pdf 116,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune