Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Tjenesteutvalget\Møte-2014-05-07
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Ettersendte dokumenter    
- Forside Tjenesteutvalget 07.05.2014.pdf 74,2 KB Last ned
- Saksliste Tjenesteutvalget 07.05.2014.pdf 50,3 KB Last ned
PS 2714 Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.14.pdf 184,1 KB Last ned
PS 2814 Referatsaker 07.05.14.pdf 68,7 KB Last ned
PS 2914 Kulturstrategi for Søgne kommune.pdf 358,2 KB Last ned
PS 3014 Årsregnskap 2013 - Søgne kommune.pdf 3,9 MB Last ned
PS 3114 Årsmelding 2013 for Søgne kommune.pdf 3,7 MB Last ned
PS 3214 Vedtekter for skolefritidsordningen i Søgne kommune.pdf 468,5 KB Last ned
PS 3314 Forslag til ny organisering av SFO fra skoleåret 201415.pdf 378,1 KB Last ned
PS 3414 Utnyttelse av Salemsveien 24.pdf 1,6 MB Last ned
PS 3514 Politisk møteplan høsthalvåret 2014.pdf 121,9 KB Last ned
PS 3614 Eventuelt 07.05.14.pdf 67,1 KB Last ned
RS 3614 Referat fra samarbeidsutvalget 03.04.14- Langenes skole 20052681.pdf 111,5 KB Last ned
RS 3714 Referat fra møte skolemiljøutvalget 03.04.2014- Langenes skole 20133094.pdf 96,2 KB Last ned
RS 3814 Referat fra møte i skolemiljøutvalget (SMU) ved Nygård skole - 08.04.14 2005221.pdf 133,6 KB Last ned
RS 3914 Referat fra møte i samarbeidsutvalget (SU) på Nygård skole - 08.04.14 2005221.pdf 154,4 KB Last ned
RS 4014 Rapport fra ekstern skolevurdering på Tinntjønn skole, mars 2014 20141687.pdf 553,1 KB Last ned
RS 4114 Rapport om bruk av institusjonsplasser m.m. 1. kvartal 2014 20103036.pdf 115,1 KB Last ned
RS 4214 Melding om fordeling av kulturmidler 2014 2014198.pdf 197,8 KB Last ned
Z møteprotokoll møte i tjenesteutvalget 07.05.14.pdf 166,7 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune