Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Tjenesteutvalget\Møte-2014-03-12
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Tjenesteutvalget 12.03.2014.pdf 73,6 KB Last ned
- Saksliste Tjenesteutvalget 12.03.2014.pdf 63,9 KB Last ned
PS 1214 Godkjenning av protokoll etter møtet 12.2.2014.pdf 191,5 KB Last ned
PS 1314 Referatsaker mars 2014.pdf 67,6 KB Last ned
PS 1414 Vurdering av det forebyggende arbeidet i lys av ungdomsundersøkelsen.pdf 107,6 KB Last ned
PS 1514 Lokal forskrift om fag- og timefordeling i grunnskolen.pdf 147,8 KB Last ned
PS 1614 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013.pdf 668,6 KB Last ned
PS 1714 Skoleruta 201516.pdf 108,3 KB Last ned
PS 1814 Utredning vedrørende ulike alternativer i forbindelse med nytt 50 % driftstilskudd for fysioterapeuter.pdf 929,1 KB Last ned
PS 1914 Gjennomgang av Enhet for Institusjonstjenester.pdf 205,1 KB Last ned
PS 2014 Eventuelt mars 2014.pdf 62,7 KB Last ned
RS 2514 Skolemiljøutvalg - Veileder til medlemmene 2012200.pdf 490,5 KB Last ned
RS 2614 Referat fra møte i Skolemiljøutvalget (SMU) ved Nygård skole, 12.02.14 2005221.pdf 87,4 KB Last ned
RS 2714 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget ( SU ) - Nygård skole 12.02.14 2005221.pdf 95,2 KB Last ned
RS 2814 Referat fra møte mellom Søgne Kommune og Søgne Frivilligsentral fredag 31. januar 2014 20052055.pdf 201,9 KB Last ned
RS 2914 Utsmykking av rådhuset - status 2. og 3.etg 20123275.pdf 413,2 KB Last ned
RS 3014 Endring av tidsplan kulturstrategi 20132859.pdf 70 KB Last ned
RS 3114 Årsmelding for 2013 - Pasient- og Brukerombudet 201483.pdf 1 MB Last ned
RS 3214 Årsrapport 2013 - Administrasjonsavdelingen 2012200.pdf 1021,5 KB Last ned
Z Forslag til protokoll etter møtet i Tjenesteutvalget 12 3 2014.pdf 160,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune