Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Tjenesteutvalget\Møte-2014-02-12
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Tjenesteutvalget 12.02.2014.pdf 69,4 KB Last ned
- Saksliste Tjenesteutvalget 12.02.2014.pdf 53,1 KB Last ned
PS 1014 Revidering av kompetanse- og rekrutteringsplaner for Helse- og omsorgstjenestene høsten 2013.pdf 334,8 KB Last ned
PS 1114 Eventuelt februar 2014.pdf 62,5 KB Last ned
PS 514 Godkjenning av protokoll etter møtet 15.1.2014.pdf 159,8 KB Last ned
PS 614 Referatsaker februar 2014.pdf 67 KB Last ned
PS 714 Høring angående legers reservasjonsrett.pdf 1,1 MB Last ned
PS 814 Forslag til begrepsendring - Vedtekter for kommunal kontantstøtte i Søgne kommune.pdf 269,5 KB Last ned
PS 914 Gjennomgang av Enhet for Institusjonstjenester.pdf 167,8 KB Last ned
RS 1114 Resultatrapport Påan igjen 2013 20092581.pdf 36,9 KB Last ned
RS 1214 Rapport Lokalmedisinske tjenester Knutepunkt Sørlandet 2014 20123278.pdf 4,1 MB Last ned
RS 1314 Oversendelse av ny versjon - tilsynsrapport - skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø 2013 - Langenes skole 20131641.pdf 666,6 KB Last ned
RS 1414 Fylkesmannen i Vest-Agder - oversendelse av endelig tilsynsrapport - tilsyn med Søgne kommunes tjenestetilbud til rusmiddelavhengige 20132282.pdf 1,8 MB Last ned
RS 1514 Oversendelse av endelig tilsynsrapport - Tinntjønn skole 20131640.pdf 752,9 KB Last ned
RS 1614 Årsrapport 2013 - Fylkesmannens tilsyn med barneverntjenestene og barneverninstitusjoner i Vest-Agder 2009607.pdf 1,2 MB Last ned
RS 1714 Rapport om bruk av institusjonsplasser m.m. 4. kvartal 2013 inkl. noen virkninger av samhandlingsreformen 20103036.pdf 112,5 KB Last ned
RS 1814 Svar på spørsmål i tjenesteutvalget 15.1.2014 2012200.pdf 13,2 KB Last ned
RS 1914 Ikrafttredelse av endringer i barnevernlovens regler om tilsyn med barn i fosterhjem - merknader til forskrift om fosterhjem §§ 8 og 9 201483.pdf 1 MB Last ned
RS 2014 Referat fra Skolemiljøutvalget (SMU), Nygård skole, 10.12.13 2005221.pdf 85,1 KB Last ned
RS 2114 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget (SU), Nygård skole, 10.12.13 2005221.pdf 152,1 KB Last ned
RS 2214 KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNPLASSER (KØH) - RAPPORT 19-13 - 3112-13 20113363.pdf 101,2 KB Last ned
RS 2314 Rapport 2013 - Livsglede for eldre 20122092.pdf 2,9 MB Last ned
RS 2414 Varsel om tilsyn etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 20122307.pdf 323,7 KB Last ned
Z Forslag til protokoll etter møtet i tjenesteutvalget 12 2 2014.pdf 120,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune