Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Tjenesteutvalget\Møte-2013-10-09
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Tjenesteutvalget 09.10.2013.pdf 86,9 KB Last ned
- Saksliste Tjenesteutvalget 09.10.2013.pdf 50,7 KB Last ned
PS 4313 Godkjenning av protokoll etter møtet i Tjenesteutvalget 21.8.2013.pdf 160,1 KB Last ned
PS 4413 Referatsaker oktober 2013.pdf 66,5 KB Last ned
PS 4513 Jordmortjenesten i Søgne kommune.pdf 124,6 KB Last ned
PS 4613 Private ideelle løsninger til personer i aktiv rus - utsatt sak fra møte i tj.utvalget den 218-13.pdf 172,3 KB Last ned
PS 4713 Revidert plan for Habilitering og Rehabilitering 2013 - 2016.pdf 370,4 KB Last ned
PS 4813 Høring - Forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten.pdf 3,1 MB Last ned
PS 4913 Ny organisering av SFO-tilbudet i Søgne kommune fra skoleåret 201415.pdf 114 KB Last ned
PS 5013 Forslag til oppstart - Kulturstrategi for Søgne kommune.pdf 360,4 KB Last ned
PS 5113 Rammeavtale for samarbeid mellom Søgne kommune og Statped sørøst.pdf 1 MB Last ned
PS 5213 Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial.pdf 153,2 KB Last ned
PS 5313 Forlag til endring i politisk møteplan - høsthalvåret 2013.pdf 172,5 KB Last ned
PS 5413 Eventuelt oktober 2013.pdf 141,4 KB Last ned
RS 5013 Rapport om bruk av institusjonsplasser m.m. 2. kvartal 2013 inkl. noen virkninger av samhandlingsreformen 20103036.pdf 114,3 KB Last ned
RS 5113 Brannsikkerhet ved omsorgsboligene i Lundeveien 36 - 38 20132427.pdf 38,8 KB Last ned
RS 5213 Rapport om øyeblikkelig hjelp i perioden 155-13 - 308-13 - Søgne kommune 20113363.pdf 127,5 KB Last ned
RS 5313 Tilbakemelding vedr. dagtilbudet til brukerne sommeren 2013 20132549.pdf 97,6 KB Last ned
RS 5413 Oppnevning av arbeidsgruppe og mandat for arbeidet 20123714.pdf 80,7 KB Last ned
RS 5513 Protokoll styremøte - Søgne Frivilligsentral - 28.08.2013 20052055.pdf 188 KB Last ned
RS 5613 Informasjonsbrev nr. 1 - utredning av barnevernsamarbeid i Kristiansandsregionen 20132645.pdf 530,6 KB Last ned
RS 5713 Orientering om arbeid med differensiering av institusjonstilbudet 20136.pdf 647,5 KB Last ned
RS 5813 Handlingsplan mot mobbing barnehage 2011426.pdf 124,7 KB Last ned
RS 5913 KVELLO METODEN 20132834.pdf 30,2 KB Last ned
Z Forslag til protokoll etter møtet i Tjenesteutvalget 091013.pdf 188,2 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune