Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Tjenesteutvalget\Møte-2013-08-21
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Tjenesteutvalget 21.08.2013.pdf 69,3 KB Last ned
- Saksliste Tjenesteutvalget 21.08.2013.pdf 49,8 KB Last ned
PS 3713 Godkjenning av protokoll etter møtet 19.6.2013.pdf 223,3 KB Last ned
PS 3813 Referatsaker august 2013.pdf 67,1 KB Last ned
PS 3913 Private ideelle løsninger til personer i aktiv rus.pdf 105,5 KB Last ned
PS 4013 Sentrumsnær lysløype Nærmere utredning av alternativene, Fåmyra og Kvernhusløypa..pdf 7 MB Last ned
PS 4113 Fylkesprisen for eldre - forslag til kandidat(er) fra Søgne.pdf 4 MB Last ned
PS 4213 Eventuelt august 2013.pdf 62,6 KB Last ned
RS 4113 Rapport om videre arbeid på Langenes skole etter ekstern skolevurdering 20091535.pdf 527,8 KB Last ned
RS 4213 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget Nygård skole og kompetansesenter 22.05.2013. 2005221.pdf 93,1 KB Last ned
RS 4313 Innspill fra Knutepunkt Sørlandet om modernisering av NAV 20132140.pdf 763,6 KB Last ned
RS 4413 Innspill fra Knutepunkt Sørlandet om modernisering av NAV 20132140.pdf 165,1 KB Last ned
RS 4513 Protokoll fra styremøte 19. juni 2013 - Søgne Frivilligsentral 20052055.pdf 196,2 KB Last ned
RS 4613 Høring - forslag til forskriftsendring - Krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten - frist 25.10.13 2013114.pdf 3,6 MB Last ned
RS 4713 Rapportering om bruk av institusjonsplasser mm. 1. kvartal 2013 20103036.pdf 79 KB Last ned
RS 4813 Varsel om tilsyn 10. - 11.10.13 - tjenestetilbud til rusmiddelavhengig i Søgne kommune 20132282.pdf 1,3 MB Last ned
RS 4913 Delvis innvilget søknad - Utvikling og utprøving av samhandlingmodeller på rusfeltet 20083272.pdf 1,4 MB Last ned
Z Protokoll fra møte 21.08.13.pdf 90,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune