Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Tjenesteutvalget\Møte-2013-05-22
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Tjenesteutvalget 22.05.2013.pdf 75,3 KB Last ned
- Saksliste Tjenesteutvalget 22.05.2013.pdf 51,2 KB Last ned
PS 1613 Godkjenning av protokoll etter møtet i Tjenesteutvalget 20.3.2013.pdf 162,3 KB Last ned
PS 1713 Referatsaker mai 2013.pdf 66,9 KB Last ned
PS 1813 Årsregnskap 2012 - Søgne kommune.pdf 5,2 MB Last ned
PS 1913 Årsmelding 2012, Søgne kommune.pdf 3,3 MB Last ned
PS 2013 Vedtektsendringer barnehager.pdf 658,8 KB Last ned
PS 2113 Evaluering av kommunal kontantstøtte.pdf 94,7 KB Last ned
PS 2213 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4.pdf 331,8 KB Last ned
PS 2313 Retningslinjer for skoleturer i Søgne kommune.pdf 123,9 KB Last ned
PS 2413 Kommunal planstrategi.pdf 428,3 KB Last ned
PS 2513 Forslag til politisk møteplan høsten 2013.pdf 123,3 KB Last ned
PS 2613 Eventuelt mai 2012.pdf 61,8 KB Last ned
RS 2613 Protokoll - årsmøte 2013 Søgne Frivilligsentral 20052055.pdf 181,7 KB Last ned
RS 2713 Protokoll styremøte - Søgne Frivilligsentral 17.04.13 20052055.pdf 186,9 KB Last ned
RS 2813 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget Nygård skole og kompetansesenter 13.03.2013. 2005221.pdf 92,7 KB Last ned
RS 2913 Referat fra 09.01.2013 - Samarbeidsutvalget - Tangvall skole 20101640.pdf 182,3 KB Last ned
RS 3013 Referat 10.4.2013 Samarbeidsutvalget - Tangvall skole 20101640.pdf 161,4 KB Last ned
RS 3113 Referat fra SAU på Tinntjønn skole 2012296.pdf 7,3 MB Last ned
RS 3213 Referat fra møte i KFU 17.04.13 20051138.pdf 73,2 KB Last ned
RS 3313 Oppfølging av vedtak i behandling av folkehelseplan 20101928.pdf 92,4 KB Last ned
RS 3413 Kommentar til delavtale 8 2012609.pdf 136,8 KB Last ned
RS 3513 INFORMASJON OM SAMHANDLINGSREFORMEN KNYTTET TIL RUSPSYKIATRI 20131390.pdf 136,3 KB Last ned
RS 3613 Informasjonskriv til publikum - nytt kommunalt pasienttilbud for innbyggerne i Søgne kommune 2012200.pdf 104,6 KB Last ned
RS 3713 Tilbakemelding på tilleggsforslag til folkehelseplanen fra kulturenheten 20101928.pdf 93,4 KB Last ned
RS 3813 Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 20113363.pdf 494 KB Last ned
RS 3913 Stortingsmelding om morgendagens omsorg - meld. st. 29 -(2012 - 2013) 20136.pdf 3 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune