Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Tjenesteutvalget\Møte-2013-02-27
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Tjenesteutvalget 27.02.2013.pdf 72,6 KB Last ned
- Saksliste Tjenesteutvalget 27.02.2013.pdf 50,3 KB Last ned
PS 1013 Eventuelt 27.2.2013.pdf 61,5 KB Last ned
PS 613 Godkjenning av protokoll etter møtet 23.1.2013.pdf 190,8 KB Last ned
PS 713 Referatsaker 27.2.2013.pdf 67,1 KB Last ned
PS 813 Tilstandsrapport for grunnskolen 2012.pdf 618,1 KB Last ned
PS 913 Tiltaksplan for samarbeid mellom barnevernet oppvekstenhetene.pdf 111,3 KB Last ned
RS 1013 Varsling om påbegynt planarbeid - Områderegulering for Skifteråsen 20113665.pdf 1,4 MB Last ned
RS 1113 Referat 9.1.2013 Samarbeidsutvalget - Tangvall skole 20101640.pdf 182,3 KB Last ned
RS 1213 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget 30.01.13 20052681.pdf 110,8 KB Last ned
RS 1313 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget Nygård skole og kompetansesenter onsdag 06.02.2013. 2005221.pdf 96,5 KB Last ned
RS 1413 Innkalling til SAU 13 02 13 2012296.pdf 306,7 KB Last ned
RS 1513 Referat fra SAU 13 02 13 2012296.pdf 117,7 KB Last ned
RS 1613 2013 - Nasjonale mål - hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 20136.pdf 230,8 KB Last ned
RS 1713 Rapport - Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold 20113363.pdf 1,1 MB Last ned
RS 1813 Beskrivelse av prosjekt Kommunal øyeblikkelig hjelp, 1. revidert utgave, 29.01.2013 20113363.pdf 335,9 KB Last ned
RS 1913 Livsglede i livets siste fase- Rapport 2012 og søknad om tilleggs bevilgning for opprettelse av ny deltagergruppe 20122092.pdf 1,3 MB Last ned
RS 2013 Folkehelseprofil 2013 - Søgne 2013395.pdf 1,4 MB Last ned
RS 2113 Radonmålinger i skoler og barnehager høsten 2012 - Resultater 2011263.pdf 177,3 KB Last ned
RS 2213 Radonmålinger skoler og barnehager høsten 2012 - Tabell over resultater 2011263.pdf 46,8 KB Last ned
RS 913 Melding om områderegulering og detaljregulering - Leireheia - Plan ID 201220 201313.pdf 2,2 MB Last ned
Z Forslag til protokoll etter møtet i Tjenesteutvalget 27.2.2013.pdf 88,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune