Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Tjenesteutvalget\Møte-2012-11-28
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Tjenesteutvalget 28.11.2012.pdf 81,3 KB Last ned
- Saksliste Tjenesteutvalget 28.11.2012.pdf 53,5 KB Last ned
PS 6512 Godkjenning av protokoll etter møtet 24.10.2012.pdf 186,7 KB Last ned
PS 6612 Referatsaker 28.11.2012.pdf 69,3 KB Last ned
PS 6712 Rapport fra arbeidsgruppe.pdf 152,6 KB Last ned
PS 6812 STYRINGSGRUPPE FOR TILBAKEMELDING NÅR DET GJELDER KAP. 4 I RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN.pdf 199,6 KB Last ned
PS 6912 RULLERING AV IDRETTENS HANDLINGSPROGRAM 2013-2016.pdf 179,1 KB Last ned
PS 7012 ROMSITUASJONEN VED KORTTIDSREHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER.pdf 195,1 KB Last ned
PS 7112 Økonomiplan 2013-2016, Budsjett 2013.pdf 1,4 MB Last ned
PS 7212 Plan for kompetanseutvikling i grunnskolen 2011-13 - underveisrapportering.pdf 120,5 KB Last ned
PS 7312 Forslag til møteplan vårhalvåret 2013 - Administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget, formannskapet og kommunestyret.pdf 87,6 KB Last ned
PS 7412 Rødhetteprosjektet.pdf 771,8 KB Last ned
PS 7512 Utsmykking av nye Søgne rådhus.pdf 135,5 KB Last ned
PS 7612 Sentrumsnær lysløype, valg av løypetracè..pdf 9,5 MB Last ned
PS 7712 Eventuelt 28.11.2012.pdf 63,6 KB Last ned
RS 3212 Tilbakemelding turløype Kjellandsheia 2012200.pdf 104,2 KB Last ned
RS 3312 Rapport om bruk av institusjonsplasser m.m. 3. kvartal 2012 inkl. noen virkninger av Samhandlingsreformen 20103036.pdf 85 KB Last ned
RS 3412 Rapport prosjektperiode 1 - Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner 20123278.pdf 16,4 MB Last ned
RS 3512 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget (SAU) på Nygård skole og kompetansesenter 1010-2012 2005221.pdf 109,7 KB Last ned
RS 3612 Referat fra SAU 31.10.12 2012296.pdf 106,9 KB Last ned
RS 3712 Referat fra møte i Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) Nygård skole og kompetansesenter 10.10.2012. 2005221.pdf 127,7 KB Last ned
RS 3812 Vurderingsrapport - ekstern skolevurdering på Langenes skole, november 2012 20091535.pdf 1,7 MB Last ned
Z Forslag til protokoll Tjenesteutvalget 28.11.2012.pdf 203,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune