Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Tjenesteutvalget\Møte-2012-10-24
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Tjenesteutvalget 24.10.2012.pdf 83,2 KB Last ned
- Saksliste Tjenesteutvalget 24.10.2012.pdf 52 KB Last ned
PS 5812 Godkjenning av protokoll etter møtet 19.9.2012.pdf 764,4 KB Last ned
PS 5912 Referatsaker 24.10.2012.pdf 75,7 KB Last ned
PS 6012 STYRINGSGRUPPE FOR TILBAKEMELDING NÅR DET GJELDER UTKAST TIL KAP. 2 OG 3 I RUSPLANEN - KAP. 2- RUSMIDDELSITUASJONEN, BESKRIVELSE OG VURDERING, KAP. 3 - MÅL OG STRATEGIER.pdf 256,1 KB Last ned
PS 6112 Jegersberg Gård - Interkommunalt rehabiliterings- og kompetansesenter for rusavhengige.pdf 134,9 KB Last ned
PS 6212 Høring endringer i barnevernloven.pdf 1,2 MB Last ned
PS 6312 Tertialrapport - 2. tertial 2012.pdf 115,8 KB Last ned
PS 6412 Eventuelt 24.10.2012.pdf 63,5 KB Last ned
RS 2412 Vedrørende barns behov - sosialhjelp 2012200.pdf 84,2 KB Last ned
RS 2512 Videreføring av Nullvisjonsprosjektet for Søgne og Songdalen 20103946.pdf 12,7 MB Last ned
RS 2612 Handlingsplan mot mobbing Nygård skole 2007973.pdf 150,4 KB Last ned
RS 2712 Handlingsplan mot mobbing Tinntjønn skole 2007973.pdf 186,7 KB Last ned
RS 2812 Handlingsplan mot mobbing Lunde skole 2007973.pdf 197,6 KB Last ned
RS 2912 Handlingsplan mot mobbing Langenes skole 2007973.pdf 165,3 KB Last ned
RS 3012 Handlingsplan mot mobbing Tangvall skole 2007973.pdf 164,8 KB Last ned
RS 3112 Høring Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten og oppheving av avviklingsloven. 20122309.pdf 1,4 MB Last ned
Z Protokoll etter møte 24.10.2012.pdf 114,5 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune