Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne\Møte-2019-11-12
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.11.2019.pdf 102,5 KB Last ned
- Saksliste Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.11.2019.pdf 78,9 KB Last ned
PS 3319 Godkjenning av protokoll fra møte 24.09.2019.pdf 167,5 KB Last ned
PS 3419 2. tertialrapport 2019.pdf 2,7 MB Last ned
PS 3519 Referatsaker 12.11.2019.pdf 66,6 KB Last ned
PS 3619 Eventuelt 12.11.2019.pdf 67 KB Last ned
RS 5019 VS Forslag til medlemmer råd for funksjonshemmede og seniorråd.pdf 988,4 KB Last ned
RS 5119 Forslag til medlemmer råd for funksjonshemmede og seniorråd.pdf 959,5 KB Last ned
RS 5219 Forslag på medlemmer til rådene - svar fra Søgne kommune.pdf 80,6 KB Last ned
RS 5319 Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse - oppfordring om å legge ut lenke til veilederen på nettsidene.pdf 119,5 KB Last ned
RS 5419 VS Smarttelefon og synshemmede Egenmestring og sosial kontakt.pdf 469,1 KB Last ned
RS 5519 Varsel om oppstart av planarbeid i forbindelse med detaljregulering Kleplandsveien 4, 6, 8 m.fl. Plan ID 201905 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 6,5 MB Last ned
RS 5619 Melding om vedtak av detaljregulering for Kjellandsheia vest - Plan ID 201811.pdf 23,1 MB Last ned
RS 5719 Melding om vedtak av detaljregulering for Oftenesheia - Plan ID 201812.pdf 16,9 MB Last ned
RS 5819 Melding om vedtak av detaljregulering for del av Hølleveien - Plan ID 201604.pdf 34,9 MB Last ned
ZMøteprotokoll møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.11.2019.pdf 206,2 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune