Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne\Møte-2019-09-24
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.09.2019.pdf 93,6 KB Last ned
- Saksliste Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.09.2019.pdf 100 KB Last ned
PS 2919 Godkjenning av protokoll fra møte 28.05.2019.pdf 228,1 KB Last ned
PS 3019 Fondsplasserte legater og gaver knyttet til omsorgssektoren.pdf 111,1 KB Last ned
PS 3119 Referatsaker 24.09.2019.pdf 66,8 KB Last ned
PS 3219 Eventuelt 24.09.2019.pdf 64,6 KB Last ned
RS 3319 Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Oftenesheia - Plan ID 201812.pdf 21,3 MB Last ned
RS 3419 Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for Kjellandsheia vest - Plan ID 201811.pdf 16,4 MB Last ned
RS 3519 Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for deler av Søvigheia - Plan ID 201802.pdf 10,1 MB Last ned
RS 3619 Melding om vedtak av mindre endring av detaljreguleringsplan for Åros felt C - felt C3.pdf 3,9 MB Last ned
RS 3719 Melding om vedtak av detaljreguleringsplan for ny kollektivterminal på Tangvall - Plan ID 201703.pdf 17,3 MB Last ned
RS 3819 Melding om vedtak av detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg - Plan ID 201606.pdf 869,4 KB Last ned
RS 3919 Varsel om igangsetting av detaljregulering av Stifjellet - Åros - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 2,5 MB Last ned
RS 4019 Kunngjøring om oppstart av detaljert reguleringsplan for del av Kossevigheia - GB 16195 m.fl. - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 22,7 MB Last ned
RS 4119 Annonse kunngjøring - Detaljregulering for Liane.pdf 870,4 KB Last ned
RS 4219 Melding om vedtak av detaljregulering for ny kollektivterminal på Tangvall - Plan ID 201703.pdf 16 MB Last ned
RS 4319 Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Tangheia-Osebakken - Plan ID 201516.pdf 17 MB Last ned
RS 4419 Høring ny Forskrift om tildeling av langtidsopphold eller tilsvarende botilbud særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - nye Kristiansand.pdf 606,7 KB Last ned
RS 4519 Melding om vedtak av detaljreguleringsplan for Søgne omsorgsenter - Plan ID 201706.pdf 6,1 MB Last ned
RS 4619 Årsmelding 2018 - råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (vedtatt i fylkestinget, april 2019).pdf 5 MB Last ned
RS 4719 Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder 15.05.2019.pdf 554,5 KB Last ned
RS 4819 Referat fra fellesmøte 19.08.2019 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet.pdf 44,4 MB Last ned
RS 4919 VS Referat fra møtet 22.08.19 med representative råd i Songdalen, Søgne og Kristiansand.pdf 1,1 MB Last ned
zMøteprotokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.09.2019.pdf 229,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune