Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne\Møte-2017-01-10
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.01.2017.pdf 91,1 KB Last ned
- Saksliste Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.01.2017.pdf 85,4 KB Last ned
PS 117 Godkjenning av protokoll fra møte 27.09.2016.pdf 75,8 KB Last ned
PS 217 Årsbudsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020.pdf 936,9 KB Last ned
PS 317 Referatsaker 10.01.2017.pdf 72,8 KB Last ned
PS 417 Eventuelt 10.01.2017.pdf 71,9 KB Last ned
RS 117 Varsel om oppstart av detaljregulering for Rådhusveien 36-38, Søgne.pdf 1,1 MB Last ned
RS 217 Varsel om oppstart av privat reguleringsplanarbeid - tilleggsvarsling - Detaljregulering - Tangheia - Osebakken - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 5 MB Last ned
RS 317 Varsel om igangsetting av områderegulering og detaljregulering i Langenesåsen - Øygårdsheia på Langenes - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 1,9 MB Last ned
RS 417 Varsel om igangsetting av områderegulering og detaljregulering i Langenesåsen - Øygårdsheia på Langenes - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 1,9 MB Last ned
RS 517 Varsel om oppstart planarbeid - Nodenesveien 25 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 3,9 MB Last ned
RS 617 Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste og Arbeidsgivers refusjonskrav - folkevalgte.pdf 265,8 KB Last ned
RS 717 Vedtak om detaljregulering for Branesveien 38 A - plan ID 201507.pdf 9,3 MB Last ned
RS 817 Varsel om oppstart av detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og 10 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 6,6 MB Last ned
RS 917 Varsel om igangsetting av detaljregulering for Nedre Daleheia GB 23810 m.fl. - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 1,4 MB Last ned
z møteprotokoll RFF_170110.pdf 252,9 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune