Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne\Møte-2016-02-02
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.02.2016.pdf 80,3 KB Last ned
- Saksliste Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.02.2016.pdf 97,7 KB Last ned
PS 116 Godkjenning av protokoll fra møte 16.11.15.pdf 168,6 KB Last ned
PS 216 Referatsaker 02.02.16.pdf 67,4 KB Last ned
PS 316 Eventuelt - 02.02.16.pdf 66,8 KB Last ned
RS 1016 Melding om vedtak - detaljregulering for Holmenfoss kraftverk - Plan ID 200902.pdf 7,5 MB Last ned
RS 1116 Melding om vedtak - Kommunedelplan for sykkel.pdf 11,5 MB Last ned
RS 116 Fv. 456 Stokkeland bru - melding om oppstart av planarbeid - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 1,9 MB Last ned
RS 1216 Varsel - Oppstart av privat reguleringsplanarbeid - Detaljregulering - Tangheia - Plan ID 201516 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 7,9 MB Last ned
RS 1316 ANNMODNING OM Å SKIFTE UT EKSISTERENDE STOLER PÅ VENTEROMMET PÅ SØGNE LEGESENTER..pdf 100,3 KB Last ned
RS 1416 Vedlegg til Tilbudsstruktur 2016-2017 - Høringsmøte 28 10 2015 (Endelig utgave).pdf 182,8 KB Last ned
RS 1516 Innkalling til møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 1,5 MB Last ned
RS 1616 Sak 715 Regional planstrategi for Agder 2016-2020..pdf 199,2 KB Last ned
RS 1716 Møteprotokoll 16.11.15 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 445,7 KB Last ned
RS 1816 Konferanse 29.02 - Opplæring av kommunale og fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 2,4 MB Last ned
RS 1916 Hjelp oss å kartlegge digitale barrierer for økt sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne.pdf 135,4 KB Last ned
RS 2016 Fylke - Innkalling til møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og opplæring 29.01.16.pdf 698,4 KB Last ned
RS 216 Områderegulering Sandripheia Fritidspark - Vennesla - Rådet for funksjonshemmede i Søgne.pdf 1,9 MB Last ned
RS 316 Offentlig ettersyn og høring av kommunedelplanen for Tangvall.pdf 36,8 MB Last ned
RS 416 Utsatt høringsfrist - Kommunedelplan for Tangvall.pdf 75,7 KB Last ned
RS 516 Offentlig ettersyn og høring av oppheving av reguleringsplaner på Tangvall.pdf 5,9 MB Last ned
RS 616 Melding om vedtak - Områderegulering for Kjellandsheia syd Plan ID 201219.pdf 2,9 MB Last ned
RS 716 Melding om vedtak - Områderegulering for Ausviga - plan ID 201209.pdf 9,4 MB Last ned
RS 816 Uttalelse til detaljreguleringsplan ved off. ettersyn - plan ID 201509 Langenesveien 290 - 292 og 294.pdf 233 KB Last ned
RS 916 Offentlig ettersyn og høring - Detaljregulering for Selskjær 16 - Plan ID 201415.pdf 24,6 MB Last ned
Zprotokoll fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne02.02.16.pdf 192,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune