Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne\Møte-2015-09-01
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.09.2015.pdf 151,7 KB Last ned
- Saksliste Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.09.2015.pdf 139,2 KB Last ned
PS 2715 Godkjenning av protokoll fra møtet 01.06.15.pdf 328,4 KB Last ned
PS 2815 Organisering av eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for valgperioden 2015-2019.pdf 1,4 MB Last ned
PS 2915 Helseoversikt og plan for folkehelse i Søgne 2015-19.pdf 1,6 MB Last ned
PS 3015 Referatsaker 01.09.15.pdf 5,8 KB Last ned
PS 3115 Eventuelt 01 09 15.pdf 5,8 KB Last ned
RS 5015 Varsel om igangsetting av detaljregulering Braneset 38A - Åros - GB 20591 og deler av GB 20554.pdf 2 MB Last ned
RS 5115 Varsel om oppstart av detaljregulering for Årossanden 5 og 7.pdf 1,7 MB Last ned
RS 5215 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Detaljregulering for Langenesveien 290 - 292 og 294 - Plan ID 201509 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 146,2 KB Last ned
RS 5315 Kunngjøring av vedtak- kommunedelplan for E39 Volleberg - Dølebru.pdf 233,6 KB Last ned
RS 5415 Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414.pdf 12 MB Last ned
RS 5515 Varsel om igangsetting av detaljregulering - del av Amfeneset - GB 2414 og GB 2460.pdf 5,9 MB Last ned
RS 5615 Kommunereformen behandles i Stortinget i morgen, tirsdag 9. juni kl. 10.00.pdf 130,8 KB Last ned
RS 5715 Melding om påbegynt planarbeid - GB 2114 - 2350 - 23209 - 2113 - kunngjøring om oppstart av detaljplan - " Vaglen brygge .pdf 5,7 MB Last ned
RS 5815 Agdernytt 2015-2.pdf 4,1 MB Last ned
RS 5915 Årsmelding 2014 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder.pdf 667,6 KB Last ned
Zmøteprotokoll rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne,01.09.15.pdf 247,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune