Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne\Møte-2015-04-14
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14.04.2015.pdf 65,7 KB Last ned
- Saksliste Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14.04.2015.pdf 50 KB Last ned
PS 1115 Godkjenning av protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.03.15.pdf 170,3 KB Last ned
PS 1215 Referatsaker 14.04.15.pdf 68,7 KB Last ned
PS 1315 Eventuelt 14.04.15..pdf 77,3 KB Last ned
RS 2315 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla.pdf 2,1 MB Last ned
RS 2415 Sak 315 Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030.pdf 96 KB Last ned
RS 2515 Møteinnkaling - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 19.03.15.pdf 221,2 KB Last ned
RS 2615 Invitasjon til vårkonferanse 24. april 2015 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder.pdf 251,4 KB Last ned
RS 2715 Vern retten til hjelpemidler.pdf 2,6 MB Last ned
RS 2815 Tilsynsmelding 2014.pdf 132,7 KB Last ned
RS 2915 Offentlig ettersyn og høring av reguleringsplanen - Blåsmoen 20 og 20 B - Plan ID 201411.pdf 91,4 KB Last ned
RS 3015 Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering - Dvalås syd - Plan ID 201401.pdf 5,4 MB Last ned
RS 3115 Andre gangs begrenset høring - Reguleringsplan for Indre Trysnes.pdf 2,4 MB Last ned
RS 3215 Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet for 2015.pdf 1 MB Last ned
RS 3315 Innkalling til budsjettseminar 2. og 3. juni i Søgne rådhus (kommunestyresalen) - Oppstart av arbeidet med budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019.pdf 92,6 KB Last ned
RS 3415 Avlysning av møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.06.15.pdf 79,7 KB Last ned
Z møteprotokoll RFF 14.04.15.pdf 98,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune