Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne\Møte-2015-03-03
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.03.2015.pdf 72,7 KB Last ned
- Saksliste Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.03.2015.pdf 51,2 KB Last ned
PS 1015 Eventuelt 03.03.15.pdf 66,5 KB Last ned
PS 515 Godkjenning av protokoll fra møte 18.11.14.pdf 172,1 KB Last ned
PS 615 Godkjenning av protokoll fra møte i RFF 03.02.15.pdf 145 KB Last ned
PS 715 Referatsaker 03.03.15.pdf 68,8 KB Last ned
PS 815 Årsmelding 2014 - rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 171,3 KB Last ned
PS 915 Orientering om fiskeplass for rullestolbrukere.pdf 107,6 KB Last ned
RS 1015 Møteprotokoll 13.11.14 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 171,7 KB Last ned
RS 1115 Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder.pdf 854,3 KB Last ned
RS 1215 LIM-planen - regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015-2027 (endelig plan).pdf 4,9 MB Last ned
RS 1315 Informasjonsskriv - Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar og oppgaver for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.pdf 323,9 KB Last ned
RS 1415 Fylkespris for universell utforming.pdf 76,3 KB Last ned
RS 1515 Referat fra møte om selvhjelp - 13.11.14.pdf 1,3 MB Last ned
RS 1615 Temahefte - barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen.pdf 3,1 MB Last ned
RS 1715 Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne - på vanlig måte - Rapport fra AFI.pdf 961 Bytes Last ned
RS 1815 Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne - Rapport fra NOVA.pdf 1,4 MB Last ned
RS 1915 Vårkonferansen 2015 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder.pdf 68,3 KB Last ned
RS 2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RFF) - Innspill fra Søgne til FFO Vest-Agder.pdf 43,3 KB Last ned
RS 2115 PS 915 Eventuelt tjenesteutvalget 11.02.15 - Saker til eldrerådet og rådet for mennesker for nedsatt funksjonsevne.pdf 86,7 KB Last ned
RS 2215 Budsjett rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015.pdf 38 KB Last ned
RS 615 Varsel om oppstart av planarbeid - merknader sendes innen 20.02.15.pdf 1,4 MB Last ned
RS 715 Begrenset høring - Reguleringsplan for Indre Trysnes.pdf 12,2 MB Last ned
RS 815 Kunngjøring - oppstart detaljregulering etter pbl § 12-8 og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale etter pbl § 17-4.pdf 560,5 KB Last ned
RS 915 Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering - Åros.pdf 1,1 MB Last ned
Z møteprotokoll RFF 03.03.15.pdf 96,9 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune