Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne\Møte-2014-04-01
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.04.2014.pdf 66,2 KB Last ned
- Saksliste Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.04.2014.pdf 52,2 KB Last ned
PS 1014 Referatsaker 1.4.2014.pdf 67,9 KB Last ned
PS 1114 Eventuelt 1.4.2014.pdf 60,8 KB Last ned
PS 914 Godkjenning av protokoll etter møtet i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.2.2014.pdf 169,6 KB Last ned
RS 1714 Råd, regler og representasjon - rapport fra NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) 2014.pdf 1,1 MB Last ned
RS 1814 Årsmelding for 2013 - Pasient- og Brukerombudet.pdf 1 MB Last ned
RS 1914 Møteprotokoll 20.02.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 5,8 KB Last ned
RS 2014 Møteinnkalling 20.03.14 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 5,8 KB Last ned
RS 2114 Møteprotokoll 20.03.14 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder.pdf 5,8 KB Last ned
RS 2214 Stengning av bassenget - leserinnlegg i Budstikka 5.2.2014.pdf 1,9 MB Last ned
RS 2314 Vil slutte å kjøre ut mat - Artikkel i Budstikka 19.2.2014.pdf 2,3 MB Last ned
RS 2414 Mail meg, doktor! - Fædrelandsvennen 19.3.2014.pdf 1,6 MB Last ned
RS 2514 Grunnloven som beskyttelse - Morgenbladet 21.3.2014.pdf 4,8 MB Last ned
RS 2614 Oljeturnus kostet for mye - Dagens Næringsliv 22.3.2014.pdf 6 MB Last ned
RS 2714 Kommunal øyeblikkelig hjelp - kort gjennomgang.pdf 89,2 KB Last ned
RS 2814 Boligkonferanse Fra kommuneplan til boligprosjekt invitasjon.pdf 118,7 KB Last ned
RS 2914 Invitasjon til fellesmøte 22. mai.pdf 83,4 KB Last ned
RS 3014 Sak nr 3002014 SV Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 84,6 KB Last ned
RS 3114 Ber helsesjefen ta initiativ til snarlig møte for oppklaring etter påstander om etablerte institutter i Søgne.pdf 458,6 KB Last ned
RS 3214 Brev fra Helge Andresen, gruppeleder Søgne Høyre, angående brev fra Alexander Peersen.pdf 33 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune