Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne\Møte-2014-02-03
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.02.2014.pdf 67,5 KB Last ned
- Saksliste Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.02.2014.pdf 50 KB Last ned
PS 114 Godkjenning av protokoll etter møtet i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.11.2013.pdf 153,8 KB Last ned
PS 214 Referatsaker 3.2.2014.pdf 67,5 KB Last ned
PS 314 Eventuelt 3.2.2014.pdf 61,2 KB Last ned
RS 1014 13 år og annerledes - artikkel i A-magasinet 29.11.2013.pdf 3,3 MB Last ned
RS 1114 Jeg har vært på lavvotur i 14 minus - artikkel fra Aftenposten 30.11.2013.pdf 315,6 KB Last ned
RS 114 Fremkommelighet Tangvall.pdf 78,8 KB Last ned
RS 1214 Melding om utvidelse av planområdene - Områdereguleringsplan for Leireheia.pdf 3,5 MB Last ned
RS 1314 Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for deler av Nodenesveien og Pålsnesveien.pdf 142,8 KB Last ned
RS 214 Særutskrift - Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune.pdf 88,4 KB Last ned
RS 314 Evaluering av reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder - melding om vedtak.pdf 797 KB Last ned
RS 414 Møteinnkalling 20.11.2013 - Råd for mennesker med nedsat funksjonsevne.pdf 201,7 KB Last ned
RS 514 Tilleggssakskart 20.11.13 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.pdf 159,6 KB Last ned
RS 614 Møteprotokoll 20.11.13 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder.pdf 186,9 KB Last ned
RS 714 Kommunal drift og forvaltning av Brukerstyrt Personlig Assistanse - BPA.pdf 145,3 KB Last ned
RS 814 Kursinvitasjon BPA.pdf 132,9 KB Last ned
RS 914 -Funksjonshemmede må være mer frampå - artikkel fra Fædrelandsvennen 26.11.2013.pdf 222,5 KB Last ned
Z Forslag til protokoll etter møtet i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3 2 2014.pdf 80,1 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune