Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne\Møte-2013-08-13
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.08.2013.pdf 66,6 KB Last ned
- Saksliste Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.08.2013.pdf 50,9 KB Last ned
PS 2813 Godkjenning av protokoll etter møtet 11.6.2013.pdf 146,5 KB Last ned
PS 2913 Referatsaker august 2013.pdf 67,7 KB Last ned
PS 3013 Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder.pdf 764,4 KB Last ned
PS 3113 Sentrumsnær lysløpe.pdf 13,6 MB Last ned
PS 3213 Sentrumsnær lysløype Nærmere utredning av alternativene, Fåmyra og Kvernhusløypa..pdf 7 MB Last ned
PS 3313 Uttalelse fra Søgne kommune til planforslag til regionalplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014 - 2020.pdf 8,4 MB Last ned
PS 3413 Eventuelt august 2013.pdf 62,4 KB Last ned
RS 2613 Informasjonskriv til publikum - nytt kommunalt pasienttilbud for innbyggerne i Søgne kommune.pdf 104,6 KB Last ned
RS 2713 Fryktar isolasjon, artikkel i Klassekampen 27.7.2013.pdf 93,4 KB Last ned
RS 2813 Årsmelding 2012 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder.pdf 59,1 KB Last ned
RS 2913 Protokoll fra styremøte 19. juni 2013 - Søgne Frivilligsentral.pdf 196,2 KB Last ned
RS 3013 Varsel om tilsyn 10. - 11.10.13 - tjenestetilbud til rusmiddelavhengig i Søgne kommune.pdf 1,3 MB Last ned
RS 3113 Høring - forslag til forskriftsendring - Krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten - frist 25.10.13.pdf 3,6 MB Last ned
RS 3213 Voksne med Dyspraksi - informasjonsbrosjyre.pdf 276,3 KB Last ned
RS 3313 Barn med Dyspraksi - informasjonsbrosjyre.pdf 273,8 KB Last ned
RS 3413 Svar på spørsmål fra Vest-Agder fylkeskommune om Statens råd for likestilling av funksjonshemmede.pdf 119 KB Last ned
RS 3513 Veikart for inovasjon av velferdsteknologi. Erfaringer fra seks velferdsteknologiprosjekter i norske kommuner..pdf 2,7 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune