Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne\Møte-2012-11-20
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.11.2012.pdf 68,1 KB Last ned
- Saksliste Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.11.2012.pdf 51,6 KB Last ned
PS 3512 Godkjenning av protokoll etter møtet 10.9.2012.pdf 153 KB Last ned
PS 3612 Referatsaker november 2012.pdf 70 KB Last ned
PS 3712 ROMSITUASJONEN VED KORTTIDSREHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER.pdf 188,6 KB Last ned
PS 3812 Økonomiplan 2013-2016, Budsjett 2013.pdf 1,4 MB Last ned
PS 3912 Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune.pdf 282,7 KB Last ned
PS 4012 Eventuelt november 2012.pdf 64,3 KB Last ned
RS 3312 Offentlig ettersyn - Områderegulering - Kvernhustangen.pdf 12,8 MB Last ned
RS 3412 Reguleringsplan for Boligområdet ved Fjellstien.pdf 1,8 MB Last ned
RS 3512 Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan - Bolig - GB 71140 - Lohneveien 66.pdf 904,1 KB Last ned
RS 3612 Annonse vedr. varsel om igangsetting av detaljregulering for del av Lunde GB 71182 og GB 71183.pdf 447,7 KB Last ned
RS 3712 Oversendelse av referat fra oppstartmøte vedr. varsel om igangsetting av detaljregulering for del av Lunde.pdf 419,3 KB Last ned
RS 3812 Varsel om oppstart av kommunedelplan for sykkel.pdf 10 MB Last ned
RS 3912 Stopper nye omsorgsgettoer, artikkel i Kommunal Rapport 27.9.2012.pdf 277,2 KB Last ned
RS 4012 Dato for vårkonferanse - 17. april 2013 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest Agder.pdf 410,9 KB Last ned
RS 4112 Høring Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten og oppheving av avviklingsloven..pdf 1,4 MB Last ned
RS 4212 Rapport prosjektperiode 1 - Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner.pdf 16,4 MB Last ned
Z Protokoll Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.11.2012.pdf 84,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune