Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne\Møte-2012-11-12
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.11.2012.pdf 72,1 KB Last ned
- Saksliste Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.11.2012.pdf 49,6 KB Last ned
PS 3112 Godkjenning av protokoll etter møtet 10.9.2012.pdf 153 KB Last ned
PS 3212 Referatsaker november 2012.pdf 70 KB Last ned
PS 3312 Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune.pdf 282,6 KB Last ned
PS 3412 Eventuelt november 2012.pdf 64,3 KB Last ned
RS 2312 Offentlig ettersyn - Områderegulering - Kvernhustangen.pdf 12,8 MB Last ned
RS 2412 Reguleringsplan for Boligområde ved Fjellstien.pdf 1,8 MB Last ned
RS 2512 Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan - Bolig - GB 71140 - Lohneveien 66.pdf 904,1 KB Last ned
RS 2612 Annonse vedr. varsel om igangsetting av detaljregulering for del av Lunde GB 71182 og GB 71183.pdf 447,7 KB Last ned
RS 2712 Oversendelse av referat fra oppstartmøte vedr. varsel om igangsetting av detaljregulering for del av Lunde.pdf 419,3 KB Last ned
RS 2812 Varsel om oppstart av kommunedelplan for sykkel.pdf 10 MB Last ned
RS 2912 Stopper nye omsorgsgettoer, artikkel i Kommunal Rapport 27.9.2012.pdf 277,2 KB Last ned
RS 3012 Høring Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten og oppheving av avviklingsloven..pdf 1,4 MB Last ned
RS 3112 Rapport prosjektperiode 1 - Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt Sørlandet kommuner.pdf 16,4 MB Last ned
RS 3212 Dato for vårkonferanse - 17. april 2013 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest Agder.pdf 410,9 KB Last ned
Z Protokoll etter møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.11.2012.pdf 107,4 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune