Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2019-12-11
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
PS 22119 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - GB 681    
- Forside Plan- og miljøutvalget 11.12.2019.pdf 101,5 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 11.12.2019.pdf 99,4 KB Last ned
PS 20619 Godkjenning av protokoll fra møte 20.11.19.pdf 275,7 KB Last ned
PS 20719 Referatsaker 11.12.19.pdf 65,5 KB Last ned
PS 20819 Journalførte delegasjonssaker 12.11.19 - 02.12.19.pdf 256 KB Last ned
PS 20919 Sluttbehandling -Områderegulering for Øygardsheia nord ( Langenesåsen ) Plan ID 201601.pdf 109,7 MB Last ned
PS 21019 Sluttbehandling - Detaljregulering for Tangheia-Osebakken - Plan ID 201516.pdf 22,3 MB Last ned
PS 21119 Klagebehandling - Detaljregulering for del av Hølleveien - Plan ID 201604.pdf 62,2 MB Last ned
PS 21219 Klagebehandling - Områderegulering for Kjellandsheia nord - Mjåland - Plan ID 201810.pdf 92,2 MB Last ned
PS 21319 Dispensasjon - Riving og oppføring av ny fritidsboliganneks - GB 21123 - Monsøya 116 A - Ny-Hellesund.pdf 8,1 MB Last ned
PS 21419 Søknad om dispensasjon - lageruthus - GB 164 - Kapelløya.pdf 8,4 MB Last ned
PS 21519 Søknad om dispensasjon - deling - enebolig - GB 1651 - Søvigheia 2B.pdf 7,6 MB Last ned
PS 21619 Søknad om dispensasjon - steinmur, boduthus og svømmebasseng - GB 20562 - Branesveien 42.pdf 15,8 MB Last ned
PS 21719 Søknad om dispensasjon for anneks - GB 20540 - Prestebukta 1.pdf 5 MB Last ned
PS 21819 Søknad om dispensasjon - anleggsvei - GB 692 - GB 697 - GB 541 - Lohnelier.pdf 1,5 MB Last ned
PS 21919 Søknad om dispensasjon - brygge og diverse tiltak - GB 402 - Salthaugveien 97.pdf 26,5 MB Last ned
PS 22019 Klage på vedtak om dispensasjon for adkomstvei til hytte - GB 377 - Heftenesveien.pdf 3,3 MB Last ned
PS 22219 Eventuelt 11.12.19.pdf 63,7 KB Last ned
RS 4419 Navnesak Tjursveien 2016596.pdf 254 KB Last ned
RS 4519 Fylkesmannens behandling av klage på detaljregulering 20161954.pdf 132,6 KB Last ned
RS 4619 Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om dispensasjon for utlegging av utrigger og bygging av fender - GB 28 20 - Lundeelva - 2820 20183013.pdf 206,1 KB Last ned
RS 4719 Fylkesmannens vedtak - GB 3048 - Ausviga 72 20191406.pdf 109,3 KB Last ned
RS 4819 Vedtak om endring av detaljreguleringsplaner for Høllen vest industriområde - Plan ID 19941201-2 og 20070524-1, samt kommuneplanen for Søgne Kommune 20192833.pdf 3,6 MB Last ned
Z møteprotokoll plan og miljøutvalget 11.12.19.pdf 867,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune