Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2019-11-20
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
PS 19919 Søknad om dispensasjon - endret plassering av bod - terrenginngrep - GB 25128 - Borøya 94    
- Forside Plan- og miljøutvalget 20.11.2019.pdf 135,3 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 20.11.2019.pdf 76,8 KB Last ned
PS 19519 Godkjenning av protokoll fra møte 23.10.19.pdf 333,3 KB Last ned
PS 19619 Referatsaker 20.11.19.pdf 65,9 KB Last ned
PS 19719 Journalførte delegasjonssaker 15.10.19 - 11.11.19.pdf 79,3 KB Last ned
PS 19819 Endring av detaljregulering for del av Hølleheia - Plan ID 20040909-1.pdf 14,5 MB Last ned
PS 20019 Søknad om dispensasjon - utvidelse av eksisterende brygge - GB 3047 - Ausviga 68.pdf 10,3 MB Last ned
PS 20119 Søknad om dispensasjon for oppføring av sjøbod og brygge - GB 4912 - Ospedalen 13.pdf 13,2 MB Last ned
PS 20219 Dispensasjon - utnyttelsesgrad - tilbygg til fritidsbolig - GB 2096 - Kjølpeviga 2.pdf 4,6 MB Last ned
PS 20319 Søknad om dispensasjon - deling av hyttetomt - GB 2081 - Krossnesveien 134.pdf 15,4 MB Last ned
PS 20419 Klagebehandling Søknad om dispensasjon - tilbygg - oppføring av forstøtningsmurer - GB 23782 - Gamle Hølleheia 5.pdf 9 MB Last ned
PS 20519 Eventuelt 20.11.19.pdf 64,3 KB Last ned
RS 4319 Klagebehandling - Oversender klage for endelig avgjørelse - Detaljregulering for deler av Okse - Plan ID 201804 20181556.pdf 168,4 KB Last ned
Signert møteprotokoll i plan- og miljøutvalget 23.10.19.pdf 827,4 KB Last ned
Z møteprotokoll plan og miljøutvalget 20.11.19.pdf 629,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune