Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2019-10-23
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
PS 18519 Søknad om dispensasjon - endret plassering av bod - terrenginngrep - GB 25128 - Borøya 94    
- Forside Plan- og miljøutvalget 23.10.2019.pdf 129,9 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 23.10.2019.pdf 14 KB Last ned
PS 17819 Godkjenning av protokoll fra møte 18.09.19.pdf 4,4 MB Last ned
PS 17919 Godkjenning av protokoll fra møte 26.09.19.pdf 185,5 KB Last ned
PS 18019 Referatsaker 23.10.19.pdf 66,3 KB Last ned
PS 18119 Journalførte delegasjonssaker 11.09.19 - 14.10.19.pdf 83 KB Last ned
PS 18219 Sluttbehandling - Detaljregulering for Tangheia-Osebakken - Plan ID 201516.pdf 20,8 MB Last ned
PS 18319 Klagebehandling - Detaljregulering for del av Søvigheia - Plan ID 201802.pdf 9 MB Last ned
PS 18419 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 12171 - Vragevigheia 29.pdf 13,6 MB Last ned
PS 18619 Søknad om dispensasjon - tilbygg til fritidsbolig - GB 4225 - Kilstangen 81.pdf 21 MB Last ned
PS 18719 Søknad om dispensasjon - Fritidsbolig - GB 20123 - Sjursholmen 32.pdf 11,2 MB Last ned
PS 18819 Søknad om dispensasjon for rivning og oppføring av nytt tilbygg - GB 2169 - Monsøya 71.pdf 6,9 MB Last ned
PS 18919 Søknad om dispensasjon - enebolig og garasje - GB 31127 - Oftenesheia 35.pdf 5,6 MB Last ned
PS 19019 Ny behandling Søknad om dispensasjon for fradeling og oppføring av tomannsbolig - GB 18116 - Furumoen 3.pdf 14,6 MB Last ned
PS 19119 Klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18522 - Nygårdsheia 5 B.pdf 24,3 MB Last ned
PS 19219 Klagebehandling Søknad om dispensasjon - fradeling av parsell - oppføring av brygge - GB 1716 - Kvernhustangen 9.pdf 16 MB Last ned
PS 19319 Klagebehandling Søknad om dispensasjon - tilbygg - oppføring av forstøtningsmurer - GB 23782 - Gamle Hølleheia 5.pdf 8,9 MB Last ned
PS 19419 Eventuelt 23.10.19.pdf 64,6 KB Last ned
RS 3819 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for del av Kileneset - Langenes - felt B8 - Plan ID 20090924 20191951.pdf 973,9 KB Last ned
RS 3919 Referat - oppstartsmøte detaljregulering for Kleplandsveien 4, 6, 8, m. fl. 20192322.pdf 1,3 MB Last ned
RS 4019 Fylkesmannens behandling av klage over vedtatt detaljreguleringsplan for Kilenesheia vest - felt B2 - Plan ID 201707 20171129.pdf 200,8 KB Last ned
RS 4119 Referat fra oppstartsmøte - detaljregulering for Løbakken - Plan ID 201906 20192184.pdf 147,1 KB Last ned
RS 4219 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Høllen Vest Industriområde 20192432.pdf 1 MB Last ned
Z Møteprotokoll i plan- og miljøutvalget 23.10.19.pdf 827,4 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune