Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2019-09-18
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 18.09.2019.pdf 127,8 KB Last ned
- Saksliste plan- og miljøutvalget 18.09.19.pdf 115,6 KB Last ned
PS 15819 Godkjenning av protokoll fra møte 28.08.19.pdf 332,2 KB Last ned
PS 15919 Referatsaker 18.09.19.pdf 66 KB Last ned
PS 16019 Journalførte delegasjonssaker 20.08.19 - 10.09.19.pdf 77,3 KB Last ned
PS 16119 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for kjellandsheia vest - plan ID 201811.pdf 27,7 MB Last ned
PS 16219 Sluttbehandling - Områderegulering for Øygardsheia nord (Langenesåsen), Plan ID 201601.pdf 59,4 MB Last ned
PS 16319 Ny sluttbehandling - Detaljregulering for deler av Okse - Plan ID 201804.pdf 22,1 MB Last ned
PS 16419 Sluttbehandling - Detaljregulering for Oftenesheia - Plan ID 201812.pdf 22,7 MB Last ned
PS 16519 Dispensasjon - adkomstvei til hytte - GB 377 - Heftenesveien 44.pdf 5 MB Last ned
PS 16619 Søknad om dispensasjon - GB 7367 - Søgne Omsorgssenter.pdf 7,2 MB Last ned
PS 16719 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 12171 - Vragevigheia 29.pdf 13,6 MB Last ned
PS 16819 Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av bygg - GB.pdf 3 MB Last ned
PS 16919 Søknad om dispensasjon - Hagestue redskapsbod - GB 23662 - Aksteveien 1.pdf 14,7 MB Last ned
PS 17019 Søknad om dispensasjon - Uthus naust og utriggere - GB 32109 - Indre Vaet - Hallandvik.pdf 7,3 MB Last ned
PS 17119 Søknad om dispensasjon - oppføring av garasje - GB 7455 - Søgneveien 91.pdf 1,9 MB Last ned
PS 17219 Søknad om dispensasjon - oppføring av garasje - GB 28662 - Eikeveien 125 A og B.pdf 5,1 MB Last ned
PS 17319 Klagebehandling Søknad om dispensasjon for fradeling, samt oppføring av bolig - GB 2395 - Sangvikveien 65.pdf 7 MB Last ned
PS 17419 Klage på vedtak - dispensasjon - Stablesteinsmur i sjøkanten - GB 3048 - Ausviga 72.pdf 8,4 MB Last ned
PS 17519 Eventuelt 18.09.19.pdf 64,6 KB Last ned
RS 3619 Fylkesmannens behandling av klagesaken 20172291.pdf 137,5 KB Last ned
RS 3719 Fylkesmannen opphever kommunens vedtak - behandling av klage over avslag på søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom og oppføring av brygge 20183043.pdf 193,2 KB Last ned
Z Foreløpig protokoll fra møte i plan- og miljøutvalget 18.09.19.pdf 4,3 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune