Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2019-08-28
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Plan- og miljøutvalget 28.08.2019.pdf 102,1 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 28.08.2019.pdf 125,1 KB Last ned
PS 13519 Godkjenning av protokoll fra møte 19.06.19.pdf 373,9 KB Last ned
PS 13619 Referatsaker 28.08.19.pdf 66,5 KB Last ned
PS 13719 Journalførte delegasjonssaker 12.06.19 - 19.08.19.pdf 283,5 KB Last ned
PS 13819 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av hølleveien - Plan ID 201604.pdf 80,3 MB Last ned
PS 13919 Sluttbehandling - Detaljregulering for deler av Søvigheia - Plan ID 201802.pdf 11,4 MB Last ned
PS 14019 Tilrettelagt krysningspunkt- Detaljregulering for Anderåsen, plan ID 201004.pdf 4,2 MB Last ned
PS 14119 Forespørsel om regulering av GB 5310 - Knibe 32.pdf 1,6 MB Last ned
PS 14219 Klagebehandling - detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg - Plan ID 201606.pdf 20,5 MB Last ned
PS 14319 Klagebehandling- Vesentlig endring av detaljregulering for E39 ( ny ankomstvei Lohnelier Industriområde nord), plan ID 201510.pdf 50,9 MB Last ned
PS 14419 Klagebehandling - detaljreguleringsplan for ny kollektivterminal på Tangvall - Plan ID 201703.pdf 17,9 MB Last ned
PS 14519 Dispensasjon - adkomstvei til hytte - GB 377 - Heftenesveien.pdf 5 MB Last ned
PS 14619 Dispensasjon fra utnyttelsesgrad - Bod - GB 3045 - Ausviga 80.pdf 2,3 MB Last ned
PS 14719 Søknad om dispensasjon - fradeling av parsell - oppføring av sjøbod - GB 1716 - Kvernhustangen 9.pdf 11,2 MB Last ned
PS 14819 Søknad om dispensasjon - avløpsledning - Borøybukta - Borøya.pdf 4,2 MB Last ned
PS 14919 Dispensasjon - fradeling - GB 241 - Amfenesveien 194.pdf 3,5 MB Last ned
PS 15019 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18522 - Nygårdsheia 5 B.pdf 4,9 MB Last ned
PS 15119 Dispensasjon - fritidsbolig i bevaringsområde - GB 2198 - Monsøya 69.pdf 3,7 MB Last ned
PS 15219 Søknad om dispensasjon - tilbygg - oppføring av forstøtningsmurer - GB 23782 - Gamle Hølleheia 5.pdf 8,5 MB Last ned
PS 15319 Dispensasjon - utvidelse av brygge - GB 2664 - Okse 16.pdf 22,2 MB Last ned
PS 15419 Søknad om dispensasjon for oppføring av terrasse og boder under terrasse - GB 1928 - Hølleheiveien 20.pdf 4,2 MB Last ned
PS 15519 Klagebehandling Søknad om dispensasjon - forstøtningsmurer - GB 1547 - Nodenesveien 31.pdf 17,2 MB Last ned
PS 15619 Klagesaksbehandling Dispensasjon for fender og utrigger - GB 2820 - Lundeleva.pdf 17,4 MB Last ned
PS 15719 Eventuelt 28.08.19.pdf 64,9 KB Last ned
RS 2619 Fylkesmannen opprettholder kommunestyrets reguleringsvedtak - Nodenesveien 25 - Fylkesmannens behandling av klage over vedtatt detaljreguleringsplan - Plan ID 201610 20162578.pdf 165,1 KB Last ned
RS 2719 Fylkesmannens behandling av klage over godkjent søknad om tillatelse til oppføring av garasje på GB 23347 - Hølleheiveien 12B 20163414.pdf 123,3 KB Last ned
RS 2819 Fylkesmannens behandling av klage - GB 1373 - Langenesveien 337 C 20171388.pdf 142,7 KB Last ned
RS 2919 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarpeid båthavn - Plan ID 20121115 20191769.pdf 239,8 KB Last ned
RS 3019 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for del av Kileneset - Langenes - felt B6 - Plan ID 20090924 20191840.pdf 197,6 KB Last ned
RS 3119 Fylkesmannens behandling av klage 20182686.pdf 195,3 KB Last ned
RS 3219 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak vedr. behandling av klage over vedtak om opphevelse av reguleringsplan for Leirkilen småbåthavn - Plan ID 19800121 20182648.pdf 187,3 KB Last ned
RS 3319 Fylkesmannens opprettholder kommunens vedtak - behandling av klage over avslått søknad om dispensasjon for oppføring av lagerbygg 2019130.pdf 113,8 KB Last ned
RS 3419 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak vedr. behandling av klage over vedtatt detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 20163123.pdf 127,4 KB Last ned
RS 3519 Referat fra oppstartsmøte - Detaljregulering for Liane 20191646.pdf 107,2 KB Last ned
Z Foreløpig møteprotokoll Plan- og miljøutvalget 28.08.19.pdf 861,2 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune