Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2019-06-19
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Plan- og miljøutvalget 19.06.2019.pdf 104,4 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 19.06.2019.pdf 92 KB Last ned
PS 11819 Godkjenning av protokoll fra møte 13.06.19.pdf 67,5 KB Last ned
PS 11919 Referatsaker 19.06.19.pdf 65,7 KB Last ned
PS 12019 Journalførte delegasjonssaker 06.06.19 - 11.06.19.pdf 71,4 KB Last ned
PS 12119 Sluttbehandling - Detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg - Plan ID 201606.pdf 128,5 MB Last ned
PS 12219 Reguleringsendring - Detaljregulering for E39, plan ID 201510.pdf 43,6 MB Last ned
PS 12319 Førstegangsbehandling - Områderegulering for Kjellandsheia nord - Mjåland - Plan ID 201810.pdf 63,7 MB Last ned
PS 12419 Søknad om fradeling og enebolig - GB 2010 - Gamle Årosvei 47.pdf 24,1 MB Last ned
PS 12519 Søknad om dispensasjon for fender - GB 2820 - Lundeleva.pdf 8,9 MB Last ned
PS 12619 Dispensasjon - terreng utover byggegrense - GB 2093 - Kvernhustangen.pdf 10,7 MB Last ned
PS 12719 Dispensasjon - Gapahuk - GB 20149 - Krossnesveien 124.pdf 5 MB Last ned
PS 12819 Søknad om dispensasjon - deling til fortetting - GB 23342 - Hølleheiveien 47.pdf 7,2 MB Last ned
PS 12919 Søknad om dispensasjon - oppføring av fritidsbolig - etablering av adkomstvei - etablering av avløpsløsning - GB 4225 - Kilstangen 81.pdf 17,4 MB Last ned
PS 13019 Søknad om dispensasjon - riving av hytte, oppføring av ny - GB 4229 - Eid 141.pdf 7,2 MB Last ned
PS 13119 Klagesak Søknad om dispensasjon - driftsbygning med to leiligheter - GB 2361 - Udjusveien 10.pdf 6,8 MB Last ned
PS 13219 Søknad om omdisponering og fradeling etter jordloven - GB 186.pdf 25,4 MB Last ned
PS 13319 Søknad om deling etter jordloven § 12 - og søknad om dispensasjon - GB 186 - Krægeveien.pdf 18,5 MB Last ned
PS 13419 Eventuelt 19.06.19.pdf 64,3 KB Last ned
RS 2519 Endring av detaljreguleringsplan for Vedderheia nord - Felt B21 - Plan ID 201705 20191160.pdf 437,2 KB Last ned
Z møteprotokoll plan- og miljøutvalget 19.06.19.pdf 841,3 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune