Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2019-06-13
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Plan- og miljøutvalget 13.06.2019.pdf 130,3 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 13.06.2019.pdf 99,1 KB Last ned
PS 10019 Godkjenning av protokoll fra møte 22.05.19.pdf 4,2 MB Last ned
PS 10119 Referatsaker 13.06.19.pdf 66,7 KB Last ned
PS 10219 Journalførte delegasjonssaker 14.05.19 - 05.06.19.pdf 261,4 KB Last ned
PS 10319 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for ny kollektivterminal på Tangvall - Plan ID 201703.pdf 26,4 MB Last ned
PS 10419 Førstegansbehandling - Detaljregulering for turvei langs Søgneelva - Plan ID 201611 saksfremlegg.pdf 869,4 KB Last ned
PS 10519 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Søvigheia - Plan ID 201802.pdf 13,9 MB Last ned
PS 10619 Førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for Kjellandsheia vest - Plan ID 201811.pdf 28,6 MB Last ned
PS 10719 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Oftenesheia - Plan ID 201812.pdf 25,1 MB Last ned
PS 10819 Endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID 20070201-1.pdf 5,8 MB Last ned
PS 10919 Klage på kommunens vedtak om detaljregulering av Kilenesheia vest felt b2 Plan ID 201707.pdf 17,6 MB Last ned
PS 11019 Klagebehandling - Detaljregulering for deler av Okse - Plan ID 201804.pdf 10,8 MB Last ned
PS 11119 Søknad om dispensasjon for størrelse på garasje samt etablering av avkjørsel over gang- og sykkelvei - GB 20457 - Tjønnelia 6.pdf 13,3 MB Last ned
PS 11219 Søknad om dispensasjon - fradeling av bebygd eiendom - GB 16296 - Søvigheia 23.pdf 8,3 MB Last ned
PS 11319 Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell til boligtomt - GB 1816.pdf 7,7 MB Last ned
PS 11419 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 2171 - Monsøya 116 B - Vrageviga.pdf 13,5 MB Last ned
PS 11519 Søknad om dispensasjon - stablesteinsmur i sjøkanten - GB 3048 - Ausviga 72.pdf 6,7 MB Last ned
PS 11619 Klage på avslag på søknad om dispensasjon for deling av eiendom og oppføring av brygge på GB 201 - Sjursholmen.pdf 6,6 MB Last ned
PS 11719 Eventuelt 13.06.19.pdf 65,1 KB Last ned
RS 2219 Fylkesmannen opprettholder kommunes vedtak - behandling av klage over avslag på søknad om dispensasjon for fradeling og oppføring av bolig og garasje 20171600.pdf 198,9 KB Last ned
RS 2319 Vedtak i klagesak - søknad om dispensasjon for oppføring av sjøbod - GB 2172 Monsøya 20163317.pdf 5,1 MB Last ned
RS 2419 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for del av Kileneset - Langenes - Plan ID 20090924 20191051.pdf 202,4 KB Last ned
Z Møteprotokoll Plan- og miljøutvalget 13.06.19.pdf 842 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune