Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2019-05-22
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 22.05.2019.pdf 71,6 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 22.05.2019.pdf 12,8 KB Last ned
PS 8419 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.2019.pdf 6,2 MB Last ned
PS 8519 Referatsaker 22.05.2019.pdf 82,3 KB Last ned
PS 8619 Journalførte delegasjonssaker 10.04.2019 - 13.05.2019.pdf 81,1 KB Last ned
PS 8719 Sluttbehandling - Detaljregulering av midtre del av Skarpøya - Plan ID 201801.pdf 25,3 MB Last ned
PS 8819 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Søgne omsorgsenter.pdf 71,2 MB Last ned
PS 8919 Klagebehandling - Opphevelse av reguleringsplan for Leirkilen småbåthavn - Plan ID 19800121.pdf 3 MB Last ned
PS 9019 Klagebehandling - Opphevelse av reguleringsplan for sørlige deler av Eik-Sangvik - Plan ID 19820519.pdf 11,8 MB Last ned
PS 9119 Søknad om dispensasjon for oppføring av ny bolig, samt flytte eksisterende garasje - GB 3843 - Lastad.pdf 33,1 MB Last ned
PS 9219 Søknad om dispensasjon - etablering av vei - fra GB 381 og over til GB 389 - Vaglemyra.pdf 2,5 MB Last ned
PS 9319 Søknad om dispensasjon - bruksendring av gamle Gunders kafe - GB 18282 - Linnegrøvan 16.pdf 2,1 MB Last ned
PS 9419 Søknad om dispensasjon - driftsbygning med to leiligheter - GB 2361 - Udjusveien 10.pdf 6,1 MB Last ned
PS 9519 Søknad om dispensasjon for størrelse på garasje samt etablering av avkjørsel over gang- og sykkelvei - GB 20457 - Tjønnelia 6.pdf 13,3 MB Last ned
PS 9619 Søknad om dispensasjon for oppføring av forstøtningsmur - GB 1547 - Nodenesveien 31.pdf 10,8 MB Last ned
PS 9719 Søknad om dispensasjon - påfylling av sand, samt utrigger - GB 321 - Hallandvik.pdf 7,2 MB Last ned
PS 9819 Søknad om dispensasjon - fjerning av fjell - platting med rekkverk - trapper og repos - GB 2196 - Monsøya.pdf 15,4 MB Last ned
PS 9919 Eventuelt 22.05.19.pdf 65 KB Last ned
RS 2119 Liane 71 - Fylkesmannens vedtak i klagesaken.pdf 179,8 KB Last ned
Z møteprotokoll Plan- og miljøutvalget 22.05.19.pdf 4,1 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune