Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2019-04-24
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 24.04.2019.pdf 99,8 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvlaget 24.04.2019.pdf 73,7 KB Last ned
PS 6619 Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.2019.pdf 4,4 MB Last ned
PS 6719 Referatsaker 24.04.19.pdf 66,1 KB Last ned
PS 6819 Journalførte delegasjonssaker 12.03.19 - 09.04.19.pdf 580,8 KB Last ned
PS 6919 Sluttbehandling - Detaljregulering for deler av Okse - Plan ID 201804.pdf 19,7 MB Last ned
PS 7019 Klagebehandling - Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 - Plan ID 201613.pdf 10,5 MB Last ned
PS 7119 Klage på vedtak om detaljregulering av Kilenesheia vest - felt B2 - Plan ID 201707.pdf 521,3 KB Last ned
PS 7219 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 71649 - Lohneveien 66 B.pdf 12,2 MB Last ned
PS 7319 Søknad om dispensasjon - deling til fortetting - GB 23369 - Hølleheiveien 17.pdf 6,6 MB Last ned
PS 7419 Dispensasjon for fradeling og oppføring av bolig - GB 2395 - Sangvikveien 65.pdf 3,9 MB Last ned
PS 7519 Søknad om dispensasjon - deling av GB 1694 - Pålsnes.pdf 3,4 MB Last ned
PS 7619 Søknad om dispensasjon - planering av tomtterrenginngrep - GB 3180 - Juviga 36.pdf 5,1 MB Last ned
PS 7719 Dispensasjon - Tilbygg og uthus - GB 3880 - Kikkerheia 9.pdf 2,5 MB Last ned
PS 7819 Endring av vedtak - brygge - GB 1536 - Søvikneset 13.pdf 19,5 MB Last ned
PS 7919 Klagesak Søknad om dispensasjon - brygge - GB 249 - Amfenesveien 134.pdf 2,9 MB Last ned
PS 8019 Klagebehandling - søknad om dispensasjon - oppføring av lagerbygg på GB 5310 - Knibe 32.pdf 2,6 MB Last ned
PS 8119 Klagebehandling Søknad om dispensasjon - deling av eiendom, oppføring av tomannsbolig - GB 18116 - Furumoen 3.pdf 12,1 MB Last ned
PS 8219 Klage på avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av redskapsbod på GB 20572 - Braneset 88.pdf 9,4 MB Last ned
PS 8319 Eventuelt 24.04.19.pdf 64,6 KB Last ned
RS 1719 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak- behandling av klage på godkjenning av søknad om byggetillatelse og disp. for legging av avløpsledning GB 3515 til GB 362 2018940.pdf 1,1 MB Last ned
RS 1819 Sumtallsrapport for Søgne - Skogoversikt 2017106.pdf 355,9 KB Last ned
RS 1919 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak - behandling av klage over vedtatt detaljregulering for Fv 456 (Langenesveien) Sebbetåa - Stokkelandsskogen Plan ID 201513 20152909.pdf 190,1 KB Last ned
RS 2019 Vedtak av mindre endring av detaljregulering for Søvigheia boligfelt - Plan ID 20030619 2019960.pdf 698,1 KB Last ned
Z møteprotokoll Plan- og miljøutvalget 24.04.19.pdf 5,5 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune