Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2019-03-20
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 20.03.2019.pdf 100,2 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 20.03.2019.pdf 88,1 KB Last ned
PS 5019 Godkjenning av protokoll fra møte 27.02.19.pdf 7,7 MB Last ned
PS 5119 Referatsaker 20.03.2019.pdf 65,9 KB Last ned
PS 5219 Journalførte delegasjonssaker 18.02.2019 - 11.03.2019.pdf 456,3 KB Last ned
PS 5319 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Tangheia-Osebakken - Plan ID 201516.pdf 15,2 MB Last ned
PS 5419 Andregangsbehandling- Områderegulering for Øygarden (Langenesåsen), Plan ID 201601.pdf 35,5 MB Last ned
PS 5519 Dispensasjon for oppføring av bod utestue - GB 23832 - Hølleheiveien 8 B.pdf 5,6 MB Last ned
PS 5619 Dispensasjon - Bolig - GB 12225.pdf 10,5 MB Last ned
PS 5719 Søknad om dispensasjon for deling av eiendommen GB 3810 - Lastadveien 25.pdf 7,6 MB Last ned
PS 5819 Søknad om dispensasjon for deling av eiendom - GB 2053 - Ytre Åros 38.pdf 4,2 MB Last ned
PS 5919 Søknad om dispensasjon for endret form og endret plassering av bolig - GB 19365 - Hølleheiveien 20 B.pdf 8,4 MB Last ned
PS 6019 Søknad om dispensasjon - Enebolig - GB 1773 - Nodenesveien 35.pdf 14,4 MB Last ned
PS 6119 Søknad om dispensasjon for minirenseanlegg for hytte - GB 441 - Tråneveien 289.pdf 9,2 MB Last ned
PS 6219 Klagebehandling Søknad om dispensasjon - deling og enebolig - GB 23179 - Hølleveien 149.pdf 23,9 MB Last ned
PS 6319 Ny klagesaksbehandling om økt utnyttelsesgrad - ny søknad - GB 1373 - Langenesveien 337 C.pdf 45,7 MB Last ned
PS 6419 Klage over konsesjonsvedtak - GB 454.pdf 4,3 MB Last ned
PS 6519 Eventuelt 20.03.2019.pdf 64,6 KB Last ned
RS 1619 Mindre endring Detaljregulering for E39, plan ID 201510 - Flytting av tverrslagpåhugg Søgnetunnelen 2019692.pdf 3 MB Last ned
Z møteprotokoll møte i Plan- og miljøutvalget 20.03.2019.pdf 4,4 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune