Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2019-02-27
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 27.02.2019.pdf 95,1 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 27.02.2019.pdf 121,6 KB Last ned
PS 2419 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.01.2019.pdf 7,5 MB Last ned
PS 2519 Referatsaker 27.02.2019.pdf 66,2 KB Last ned
PS 2619 Journalførte delegasjonssaker 15.01.2019 - 17.02.2019.pdf 81,9 KB Last ned
PS 2719 Ny førstegangsbehandling - detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg - Plan ID 201606.pdf 113,3 MB Last ned
PS 2819 førstegangsbehandling - Detaljregulering for adkomstvei til Lohnelier industriområde nord - Plan ID 201806.pdf 35,4 MB Last ned
PS 2919 Sluttbehandling - Opphevelse av reguleringsplaner i forbindelse med revisjon av kommuneplanen.pdf 14,6 MB Last ned
PS 3019 Sluttbehandling - Detaljregulering for vei til Lundekleiva øst - Plan ID 201607.pdf 8,5 MB Last ned
PS 3119 Klagebehandling - detaljregulering av Nodenesveien 25 - Plan ID 201610.pdf 44,4 MB Last ned
PS 3219 Dispensasjon - Fritidsbolig - GB 4758 - Røsstadveien 367.pdf 5 MB Last ned
PS 3319 Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt og oppføring av enebolig med garasje - GB 2010 - Åros.pdf 11,4 MB Last ned
PS 3419 Søknad om dispensasjon - brygge - GB 249 - Amfenesveien 134.pdf 2,6 MB Last ned
PS 3519 Søknad om dispensasjon for redskapsbod - GB 20276 - Braneset.pdf 6,6 MB Last ned
PS 3619 Søknad om utslipp - GB 4234 - Kilstangen 79.pdf 8,1 MB Last ned
PS 3719 Søknad om dispensasjon - brygge og VA-anlegg på land - GB 2427 og GB 2490 - Amfenesveien 102.pdf 2,2 MB Last ned
PS 3819 Søknad om dispensasjon for oppføring av redskapsbod på GB 20572 - Braneset 88.pdf 6,4 MB Last ned
PS 3919 Søknad om dispensasjon - kjeller i bolig - GB 30195 - Sanktehansveien 20.pdf 2,1 MB Last ned
PS 4019 Søknad om dispensasjon for oppføring av lagerbygg - GB 5310 - Knibe 32.pdf 2,4 MB Last ned
PS 4119 Søknad om dispensasjon for tilkobling til offentlig vann og avløp - GB 23847.pdf 3,4 MB Last ned
PS 4219 Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell fra GB 692 - Lohneveien 218.pdf 4,8 MB Last ned
PS 4319 Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje på GB 20620 - Ytre Åros 30A.pdf 8,7 MB Last ned
PS 4419 Søknad om dispensasjon - bruksendring GB 7323 - Toftelandsveien 2 - Gunders kafe.pdf 11,7 MB Last ned
PS 4519 Klage på vedtak - enebolig - endring av eiendomsgrenser - GB 23445 - GB 23448 - Daleheia.pdf 17,4 MB Last ned
PS 4619 Klage på avslag - dispensasjon - fritidsbolig - GB 3425 - Liane 71.pdf 13,9 MB Last ned
PS 4719 Søknad om omdisponering av jordbruksareal - GB 2361.pdf 10,8 MB Last ned
PS 4819 Søknad om deling av GB 3810.pdf 7,7 MB Last ned
PS 4919 Eventuelt 27.02.2019.pdf 64,6 KB Last ned
RS 1019 Referat fra oppstartsmøte -detaljregulering for Kjellandsheia vest - Plan id 201811 20183733.pdf 2 MB Last ned
RS 1119 Referat fra oppstartsmøte - Områderegulering for Kjellandsheia Nord - Plan ID 201810 20183814.pdf 176,1 KB Last ned
RS 1219 Fylkesmannens behandling av klage - dispensasjon - GB 18522 - Nygårdsheia 5 B 20143502.pdf 162,9 KB Last ned
RS 1319 Fylkesmannens behandling av klage på avslag på søknad om dispensasjon - GB 2923 - Leireveien 86 20181845.pdf 118,7 KB Last ned
RS 1419 Fylkesmannens behandling av klage over vedtatt detaljreguleringsplan for Åsafjellet vest - Plan ID 201406 20132954.pdf 155 KB Last ned
RS 1519 - Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak - det gis ikke dispensasjon og tillatelse som omsøkt - GB 28670 - Lundeelva.pdf 8,2 MB Last ned
RS 919 Oppstartsmøte referat - Detaljregulering for Oftenesheia Plan ID 201812 20183732.pdf 1,9 MB Last ned
Z Møteprotokoll Plan- og miljøutvalget 27.02.19.pdf 7,7 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune