Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2019-01-23
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Plan- og miljøutvalget    
- Forside Plan- og miljøutvalget 23.01.2019.pdf 102,9 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 23.10.2019.pdf 16,5 KB Last ned
PS 1.19 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.12.2018.pdf 7,9 MB Last ned
PS 10.19 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen - Plan ID 201704.pdf 25,6 MB Last ned
PS 11.19 Sluttbehandling - Detaljregulering for Åros barnehage - Plan ID 201803.pdf 12,1 MB Last ned
PS 12.19 Sluttbehandling - Detaljregulering av Kilenesheia vest - felt B2 - Plan ID 201707.pdf 14,2 MB Last ned
PS 13.19 Ny behandling av dispensasjonssak - Fradeling og enebolig - GB 23179 - Hølleveien 149.pdf 21,1 MB Last ned
PS 14.19 Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom, samt oppføring av brygge på GB 201 - Sjursholmen.pdf 5,8 MB Last ned
PS 15.19 Søknad om dispensasjon - oppføring av uthus - GB 168 - Pålsnesveien 17.pdf 16,1 MB Last ned
PS 16.19 Søknad om dispensasjon for oppføring (godkjenning) av 2 sjøboder på GB 3286 - Hummerviga.pdf 13 MB Last ned
PS 17.19 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig på GB 1317 - Langenes.pdf 21,6 MB Last ned
PS 18.19 Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt og oppføring av enebolig med garasje - GB 2010 - Åros.pdf 11,4 MB Last ned
PS 19.19 Søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig mgarasje på GB 23506 og GB 23507 - Fløyfjellet 17.pdf 12,7 MB Last ned
PS 2.19 Referatsaker 23.01.2019.pdf 65,7 KB Last ned
PS 20.19 Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks på GB 20609 - Branesveien 76.pdf 2,7 MB Last ned
PS 21.19 Klage på vedtak om dispensasjon for legging av avløpsledning fra hytte på GB 3514 - Røsstadveien 300.pdf 2,5 MB Last ned
PS 22.19 Klagebehandling på avslått dispensasjon - oppføring av tilbygg til tomannsbolig - GB 23280 - Hølleveien 194.pdf 24,1 MB Last ned
PS 23.19 Eventuelt 23.01.2019.pdf 64,7 KB Last ned
PS 3.19 Journalførte delegasjonssaker 05.12.2018 - 14.01.2019.pdf 1,1 MB Last ned
PS 4.19 Saksframlegg førstegangsbehandling av reguleringsplan for Søgne omsorgssenter - Kleplandsveien..pdf 28,6 MB Last ned
PS 5.19 Førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for midtre del av Skarpøya - Plan ID 201801.pdf 20,8 MB Last ned
PS 6.19 Førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for del av Hølleveien - FV 456 - Tangvall til Stauslandsveien - Plan ID 201604.pdf 73,7 MB Last ned
PS 7.19 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Okse - Plan ID 201804.pdf 13,7 MB Last ned
PS 8.19 Utvidelse av hovedbygning - omregulering - GB 7195 - Lohneveien 75 - Søgne Misjonskirke.pdf 21,3 MB Last ned
PS 9.19 Sluttbehandling - detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 - Plan ID 201613.pdf 26,4 MB Last ned
RS 119 Fylkesmannens behandling av klage over kommunens vedtak om dispensasjon og delingstillatelse - GB 697 og 692 - Lohnelier næringsområde 20181901.pdf 6,4 MB Last ned
RS 219 Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om dispensasjon for terrenginngrep - GB 3180 - Juviga 36 20171626.pdf 215,2 KB Last ned
Z møteprotokoll Plan- og miljøutvalget 23.01.19.pdf 7,4 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune