Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2018-12-12
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 12.12.2018.pdf 135,2 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 12.12.2018.pdf 120,2 KB Last ned
PS 28518 Godkjenning av protokoll fra møtet 21.11.18.pdf 5,1 MB Last ned
PS 28618 Referatsaker 12.12.18.pdf 65,9 KB Last ned
PS 28718 Journalførte delegasjonssaker 13.11.18 - 04.12.18.pdf 571,8 KB Last ned
PS 28818 Detaljregulering for skolesenter på Tangvall - valg av planløsning.pdf 30,2 MB Last ned
PS 28918 Sluttbehandling - Detaljregulering av Nodenesveien 25 - Plan ID 201610.pdf 34,9 MB Last ned
PS 29018 Sluttbehandling - Detaljregulering for Øygarden 7 - 11 - 15 - Plan ID 201609.pdf 21,4 MB Last ned
PS 29118 Søknad om planendring - utvidelse av utearealet - Torvmoen barnehage- Planid 20050519-1.pdf 12,7 MB Last ned
PS 29218 Klagebehandling- Detaljregulering for Fv 456 (Langenesveien) Sebbetåa - Stokkelandsskogen Plan ID 201513.pdf 64,9 MB Last ned
PS 29318 Klagesaksbehandling om økt utnyttelsesgrad - GB 1373 - Langenesveien 337 C.pdf 19,1 MB Last ned
PS 29418 Søknad om dispensasjon for deling og oppføring av enebolig - GB 2828 - Moneveien 4.pdf 16,8 MB Last ned
PS 29518 Søknad om dispensasjon for renoveringombygging av sjøbod - GB 4235 - Kilstangen 79.pdf 11,1 MB Last ned
PS 29618 Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge, og etablering av utriggere på GB 16182 og GB 16183 - Pålsnesveien.pdf 9,7 MB Last ned
PS 29718 Søknad om dispensasjon for oppføring godkjenning av 2 stk. tilbygg på GB 1615 - Søvigheia 10.pdf 3,9 MB Last ned
PS 29818 Søknad om dispensasjon for flytting av tomt og oppføring av fritidsbolig - GB 466 og GB 468 - Stoa.pdf 16,7 MB Last ned
PS 29918 Søknad om dispensasjon - føringskant seilingsled - hummerparken - Langenes - GB 12210.pdf 20,5 MB Last ned
PS 30018 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 12235 - Kileneset 12 B.pdf 8,7 MB Last ned
PS 30118 Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom, samt oppføring av brygge på GB 201 - Sjursholmen.pdf 5,8 MB Last ned
PS 30218 Søknad om dispensasjon for deling og oppføring av bolig med carport - GB 169 - Søvigneset 32.pdf 11,7 MB Last ned
PS 30318 Søknad om dispensasjon for endring av grenser og oppføring av ny fritidsbolig med brygge på GB 2548 og 25197 - Borøya.pdf 7,9 MB Last ned
PS 30418 Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus og tilbygg til bolig - GB 107 - Vognsnes 46.pdf 5,6 MB Last ned
PS 30518 Søknad om dispensasjon for oppføring av redskapsbod på GB 724 - Tangvallveien 68.pdf 14 MB Last ned
PS 30618 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon for deling og enebolig - GB 23445 - GB 23448 - Daleheia.pdf 14,7 MB Last ned
PS 30718 Klage på avslått dispensasjon for oppføring av tomannsbolig - GB 18116 - Furumoen 3..pdf 9,9 MB Last ned
PS 30818 Klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18522 - Nygårdsheia 5 B.pdf 6,2 MB Last ned
PS 30918 Søknad om deling etter jordloven - GB 765, GB 769 og GB 7612 - Ramsland i Søgne.pdf 7 MB Last ned
PS 31018 Navnesak Verven i Høllen.pdf 2 MB Last ned
PS 31118 Eventuelt 12.12.118.pdf 63,7 KB Last ned
RS 2918 Fylkesmannens behandling av klage over vedtatt detaljreguleringsplan for Nordre Kalsnes 2011172.pdf 8,3 MB Last ned
Z Møteprotokoll møte i Plan- og miljøutvalget 12.12.18.pdf 7,8 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune