Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2018-11-21
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 21.11.2018.pdf 191,5 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 21.11.2018.pdf 89,5 KB Last ned
PS 21518 Godkjenning av protokoll fra møtet 24.10.2018.pdf 4,7 MB Last ned
PS 21618 Referatsaker 21.10.2018.pdf 66,5 KB Last ned
PS 21718 Journalførte delegasjonssaker 17.10.18 - 12.11.18.pdf 708,1 KB Last ned
PS 21818 Førstegangsbehandling - Detaljregulering av ny kollektivterminal på Tangvall - Plan ID 201703.pdf 18,5 MB Last ned
PS 21918 Klagebehandling - Detaljregulering for Åsafjellet vest - Plan ID 201406.pdf 67 MB Last ned
PS 22018 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig med adkomstvei og tett tank - GB 3425 - Liane 71.pdf 16,8 MB Last ned
PS 22118 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til generasjonsbolig - GB 23280 - Hølleveien 194.pdf 17,2 MB Last ned
PS 22218 Søknad om dispensasjon - Redskapsbod og utvidelse av brygge med slipp - GB 17247 - Nodenes.pdf 10,4 MB Last ned
PS 22318 Søknad om dispensasjon for oppføring av ny tomannsbolig med garasje - GB 23336 - Hølleheiveien 40.pdf 6,4 MB Last ned
PS 22418 Søknad om dispensasjon - fendring av seilingsled - hummerparken - Langenes - GB 12210.pdf 19,3 MB Last ned
PS 22518 Søknad om dispensasjon for oppføring av to fritidsboliger og bod på GB 2113 og 2158 - Monsøya, Ny-Hellesund.pdf 7,8 MB Last ned
PS 22618 Søknad om dispensasjon for ombygging og bruksendring av del av garasje på GB 3717 - Tømmervigodden 12.pdf 6 MB Last ned
PS 22718 Søknad om dispensasjon - utrigger på brygge - GB 326 - Hallandvik.pdf 5,1 MB Last ned
PS 22818 Klage på vedtak - Fradeling av parsell for oppføring av bolig - GB 2923 - Leireveien 86.pdf 14,7 MB Last ned
PS 22918 Søknad om omdisponering og deling etter jordloven GB 2828.pdf 2,4 MB Last ned
PS 23018 Eventuelt 21.11.2018.pdf 64,6 KB Last ned
RS 2618 Fylkesmannens vedtak i klagesaken - GB 23179 - Hølleveien 149 20171600.pdf 196,4 KB Last ned
Z møteprotokoll Plan- og miljøutvalget 21.11.18.pdf 5 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune