Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2018-10-24
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Plan- og miljøutvalget 24.10.2018.pdf 213,8 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 24.10.2018.pdf 101,8 KB Last ned
PS 19918 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.09.2018.pdf 4,6 MB Last ned
PS 20018 Referatsaker 24.10.2018.pdf 67,2 KB Last ned
PS 20118 Politisk møteplan 2019.pdf 137,2 KB Last ned
PS 20218 Førstegangsbehandling - detaljregulering for Åros barnehage - Plan ID 201803.pdf 11,6 MB Last ned
PS 20318 Førstegangsbehandling - detaljregulering av Kilenesheia vest - felt B2 -Plan ID 201707.pdf 20 MB Last ned
PS 20418 Søknad om dispensasjon for deling og ny bolig - GB 23445 - GB 23448 - Daleheia.pdf 12,6 MB Last ned
PS 20518 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til generasjonsbolig - GB 23280 - Hølleveien 194.pdf 17,2 MB Last ned
PS 20618 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig med adkomstvei og tett tank - GB 3425 - Lian 71.pdf 13,1 MB Last ned
PS 20818 Søknad om dispensasjon for størrelse på garasje - GB 17161 - Stokkelandsåsen 51.pdf 6,6 MB Last ned
PS 20918 Klagebehandling vedrørende avslag på søknad om dispensasjon - oppføring av boder delvis utenfor byggegrense - GB 30199 - Sanktehansveien 28.pdf 20,8 MB Last ned
PS 21018 Klage på vedtak om dispensasjon for deling av grunneiendommer med GB 692 og GB 697 - Lohne.pdf 6,5 MB Last ned
PS 21118 Søknad om konsesjon på erverv av GB 454 i Søgne kommune.pdf 1,8 MB Last ned
PS 21218 Søknad om deling etter jordloven § 12 - GB 631.pdf 9,8 MB Last ned
PS 21318 Søknad om omdisponering og deling etter jordloven GB 2828.pdf 2,4 MB Last ned
PS 21418 Eventuelt 24.10.2018.pdf 65,6 KB Last ned
RS 2018 Referat fra oppstartsmøte 20182621.pdf 123,2 KB Last ned
RS 2118 Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 109 - Langenesveien 629 20171044.pdf 5,5 MB Last ned
RS 2218 Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om oppføring av støyskjerm, herunder søknad om dispensasjon, på GB 1373, Langenesveien 337 C 20151046.pdf 4,1 MB Last ned
RS 2318 Fylkesmannens behandling av klagesak - Bolig - garasje - utslippsanlegg - GB 1015 - Vognsneset 31 20172786.pdf 233,9 KB Last ned
RS 2418 Fylkesmannens vedtak i klagesaken - GB 1530 - Nodenesveien 53 A 2017246.pdf 251,7 KB Last ned
RS 2518 Vedtak av mindre endring av områderegulering for Ausviga - Plan ID 201209 20182692.pdf 485,5 KB Last ned
Z møteprotokoll møte i plan- og miljøutvalget 24.10.18.pdf 4,6 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune