Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2018-09-19
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 19.09.2018.pdf 78,3 KB Last ned
Forside plan og miljøutvalget 19.09.2018.pdf 197,9 KB Last ned
PS 16918 Godkjenning av protokoll fra møte 29.08.2018.pdf 326,4 KB Last ned
PS 17018 Journalførte delegasjonssaker 22.08.18 - 10.09.18.pdf 76,4 KB Last ned
PS 17118 Sluttbehandling - Detaljregulering for Anderåsen Plan ID 201004.pdf 7,9 MB Last ned
PS 17218 Sluttbehandling - Detaljregulering for Åsafjellet vest - Plan ID 201406.pdf 31,7 MB Last ned
PS 17318 Sluttbehandling - Detaljregulering for Fv 456 (Langenesveien) Sebbetåa - Stokkelandsskogen Plan ID 201513.pdf 104,9 MB Last ned
PS 17418 Sluttbehandling - Detaljregulering for Kossevigheia 2 - Plan ID 201218.pdf 8,2 MB Last ned
PS 17518 Førstegangsbehandling - detaljregulering for skolesenter - Tangvall - Plan ID 201606.pdf 207,1 MB Last ned
PS 17618 Klagebehandling - detaljregulering for Kleplandsveien 1, 3, 5, 7 og 9 - Plan ID 201608.pdf 18,3 MB Last ned
PS 17718 Forespørsel om oppstart av planarbeid på Hummervikholmen.pdf 1,2 MB Last ned
PS 17818 Søknad om deling etter jordloven - GB 733.pdf 2,2 MB Last ned
PS 17918 Søknad om dispensasjon - fradeling - sjøbod - GB 3259 - Hummerviga, Hallandvik.pdf 3,5 MB Last ned
PS 18018 Søknad om dispensasjon for ombygging av bebyggelse på GB 20185 - Årossanden.pdf 5,1 MB Last ned
PS 18118 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav - bebyggelse av tomter - Pålsnesveien.pdf 10,5 MB Last ned
PS 18218 Eventuelt 19.09.2018.pdf 65,8 KB Last ned
z Møteprotokoll PLM 19.09.2018.pdf 754 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune