Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2018-08-29
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 29.08.2018.pdf 107,1 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 29.08.2018.pdf 107,4 KB Last ned
PS 14818 Godkjenning av protokoll fra møte 13.06.2018.pdf 396,1 KB Last ned
PS 14918 Referatsaker 29.08.2018.pdf 67,7 KB Last ned
PS 15018 Journalførte delegasjonssaker 06.06.18 - 21.08.18.pdf 83,3 KB Last ned
PS 15118 Sluttbehandling - Detaljregulering for Branesveien 102 - Plan ID 201605.pdf 5,8 MB Last ned
PS 15218 Sluttbehandling - Detaljregulering for Anderåsen Plan ID 201004.pdf 7,9 MB Last ned
PS 15318 Endring av detaljregulering for praksisarealer Søgne VGS - del av GB 11 - Plan ID 201708.pdf 9,4 MB Last ned
PS 15418 Særutskrift Søknad om dispensasjon for riving av all eksisterende bebyggelse og gjenoppføring av fritidsbolig, anneks og brygge, samt steinsetting - GB 1536 - Søvikneset 13.pdf 3,4 MB Last ned
PS 15518 Søknad om endring av vilkår i tidligere dispensasjon - sjøbod - GB 353 - Skarpeid.pdf 3,9 MB Last ned
PS 15618 Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - GB 442 - Tråneveien 249.pdf 3,3 MB Last ned
PS 15718 Søknad om dispensasjon - Oppgradering av vei over GB 3841 til hytte på GB 3865 - Åloveien 364.pdf 11,9 MB Last ned
PS 15818 Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt og oppføring av bolig - GB 2923 - Leireveien 86.pdf 10,1 MB Last ned
PS 15918 Søknad om dispensasjon for flytting av 5 båtfester på GB 31215.pdf 3,9 MB Last ned
PS 16018 Søknad om dispensasjon for oppføring av hagestue samt lagringsrom under terrasse på GB 4272 - Kilstangen 68.pdf 13,3 MB Last ned
PS 16118 Søknad om dispensasjon for deling ev eiendommer med GB 692 og GB 697 - Lohne.pdf 5,8 MB Last ned
PS 16218 Søknad om dispensasjon for plassering av modulbrakker og sanering av bunkers - GB 20134 - Åros.pdf 9,3 MB Last ned
PS 16318 Søknad om dispensasjon for plassering av boder utenfor byggegrense - GB 30199 - Sanktehansveien 28.pdf 17 MB Last ned
PS 16418 Søknad om dispensasjon - Fritidsbolig - GB 1282 - Vragevigheia 41.pdf 6,2 MB Last ned
PS 16518 Klage på avslag på dispensasjonssøknad - deling av tomt og oppføring av bolig - GB 23179 - Hølleveien 149.pdf 8,4 MB Last ned
PS 16618 Klage på vedtak om ettergodkjenning av utførte oppgraderinger av bryggekant, treplatting over pir - GB 28670 - Fellesstykke ved Lundeelva.pdf 7,8 MB Last ned
PS 16718 klage på innvilget dispensasjon for oppføring av tomannsbolig - GB 18116 - Furumoen 3.pdf 9,3 MB Last ned
PS 16818 Eventuelt 29.08.2018.pdf 66 KB Last ned
RS 1018 Vedtak om mindre endring av detaljregulering for Skiftodden - felt BBS3 - Plan ID 201515 20181865.pdf 358,4 KB Last ned
RS 1118 Henvendelse vedr. universal utforming av Tangvall sentrum 201854.pdf 559,8 KB Last ned
RS 1218 Fylkesmannens behandling av klagen 20143502.pdf 252,1 KB Last ned
RS 1318 Godkjenning av bestandsplan for elg. Søgne viltlag - 2018-2022 2016591.pdf 188,7 KB Last ned
z Foreløpig protokoll PLM 29.08.2018.pdf 794,6 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune