Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2018-06-13
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Plan- og miljøutvalget 13.06.2018.pdf 96,9 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 13.06.2018.pdf 88,4 KB Last ned
PS 13218 Godkjenning av protokoll fra møte 23.05.2018.pdf 397,2 KB Last ned
PS 13318 Referatsaker 13.06.2018.pdf 67,7 KB Last ned
PS 13418 Journalførte delegasjonssaker 16.05.18 - 05.06.18.pdf 77,4 KB Last ned
PS 13518 Vedtak av detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS - del av GB 11 - Plan ID 201708.pdf 7,6 MB Last ned
PS 13618 Søknad om endring av reguleringsplan for Skiftodden - felt BFF7 - Plan ID 201515.pdf 4,3 MB Last ned
PS 13718 Mindre endring - Områderegulering for Ausvigheia.pdf 15,5 MB Last ned
PS 13818 Kommuneplanens arealdel - Søgne.pdf 153,2 KB Last ned
PS 13918 Søknad om dispensasjon for riving av all eksisterende bebyggelse og gjenoppføring av fritidsbolig og anneks - GB 1536 - Søvikneset 13.pdf 8,2 MB Last ned
PS 14018 Søknad om dispensasjon for deling av eiendom og oppføring av ny bolig - GB 17163 - Stokkelandsåsen 53.pdf 7,2 MB Last ned
PS 14118 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig - GB 20640 - Gamle Årosvei 49.pdf 8 MB Last ned
PS 14218 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for diverse tiltak - GB 18431 - Linnebakken 9 A.pdf 6,3 MB Last ned
PS 14318 Søknad om dispensasjon for gjenoppføring av brannskadet sjøbod - GB 335 - Vigestranda.pdf 2,9 MB Last ned
PS 14418 Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av anneks - GB 20616 - Hellesunds-Nettholmen 1.pdf 16,8 MB Last ned
PS 14518 Søknad om dispensasjon for etablering av utslippsledning til sjø - renseanlegg - GB 391 - Dvalås Syd.pdf 5,9 MB Last ned
PS 14618 Søknad om dispensasjon for oppføring av lagerbygg - GB 5310 - Knibe 32.pdf 4,1 MB Last ned
PS 14718 Eventuelt 13.06.2018.pdf 66,3 KB Last ned
RS 918 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2018-2020 201540.pdf 114,8 KB Last ned
z Møteprotokoll plan og miljøutvalget 13.06.2018.pdf 942,8 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune