Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2018-05-23
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Plan- og miljøutvalget 23.05.2018.pdf 113 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 23.05.2018.pdf 101,5 KB Last ned
PS 11018 Godkjenning av protokoll fra møte 25.04.2018.pdf 375,5 KB Last ned
PS 11118 Referatsaker 23.05.2018.pdf 67,8 KB Last ned
PS 11218 Journalførte delegasjonssaker 17.04.18 - 15.05.18.pdf 77,1 KB Last ned
PS 11318 BEFARING Søknad om dispensasjon for oppføring av erstatningsbolig - GB 1928 - Hølleheiveien 20.pdf 6,8 MB Last ned
PS 11418 Førstegangsbehandling - detaljregulering for del av Tangvall sentrum - Plan ID 201512.pdf 20,1 MB Last ned
PS 11518 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Kossevigheia 2, plan ID 201218.pdf 6,1 MB Last ned
PS 11618 Vedtak om endring av reguleringsplan for Pålsneset - Plan ID 20120322.pdf 21,2 MB Last ned
PS 11718 Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID 20070201-1.pdf 4,9 MB Last ned
PS 11818 Reguleringsendring - Detaljregulering for Norddalsheia Plan ID 201414.pdf 7,4 MB Last ned
PS 11918 Sluttbehandling - detaljregulering for Kleplandsveien, 1, 3, 5, 7 og 9 - Plan ID 201608.pdf 36,2 MB Last ned
PS 12018 Sluttbehandling - detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og10 - Plan ID 201616.pdf 7,2 MB Last ned
PS 12118 Klagebehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108.pdf 14 MB Last ned
PS 12218 Klage - endringer av reguleringsplan for Skarpeid båthavn, Plan ID 20121115.pdf 24,8 MB Last ned
PS 12318 Søknad om dispensasjon for sammenføying og riving av enebolig for oppføring av 2 boenheter - GB 23340 - GB 23339 - Hølleheiveien 43.pdf 15,3 MB Last ned
PS 12418 Søknad om dispensasjon for basseng og terrasse - GB 1527 - Søvigneset 15.pdf 2,5 MB Last ned
PS 12518 Søknad om dispensasjon - Båthus - GB 20130 - Krossnesveien.pdf 9 MB Last ned
PS 12618 Dispensasjon for utvidelse av hytte og brygge på GB 3265 - Greleholmen.pdf 23,4 MB Last ned
PS 12718 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav om støyskjerming på GB 3026 m.fl..pdf 16,4 MB Last ned
PS 12818 Klage på innvilget dispensasjon for oppføring av bolig - GB 1530 - Nodenesveien 53 A.pdf 58,8 MB Last ned
PS 12918 Klage på vedtak om dispensasjon - deling av tomt og oppføring av bolig - GB 23179 - Hølleveien 149.pdf 10 MB Last ned
PS 13018 Klage på vedtak om dispensasjon for terrenginngrepplanering på GB 3180 - Juviga 36.pdf 3,4 MB Last ned
PS 13118 Eventuelt 23.05.2018.pdf 65,5 KB Last ned
RS 818 Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om dispensasjon for oppføring av fire båthus og brygge på GB 2064 - Branesveien 72, Grunnholmen 20162945.pdf 9,3 MB Last ned
Z Protokoll 23.05.18 Plan og Miljø.pdf 327,9 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune