Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2018-04-25
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
Andre dokumenter    
- Forside Plan- og miljøutvalget 25.04.2018.pdf 136 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 25.04.2018.pdf 119,9 KB Last ned
PS 10018 Søknad om dispensasjon - diverse tiltak på GB 28411 og 28412.pdf 6 MB Last ned
PS 10118 Søknad om dispensasjon for ettergodkjenning av utførte oppgraderinger av bryggekant, tre platting over pir - GB 282 - Fellesstykke ved Lundeelva.pdf 20,1 MB Last ned
PS 10218 Søknad om dispensasjon - oppføring av uthusbod på GB 29123 - Leireheia 55.pdf 4,4 MB Last ned
PS 10318 Dispensasjon for utvidelse av hytte og brygge på GB 3265 - Greleholmen.pdf 23,4 MB Last ned
PS 10418 Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 3774 - Basstuvåga 30.pdf 10,8 MB Last ned
PS 10518 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte - GB 4624 - Åloveien 171.pdf 6,6 MB Last ned
PS 10618 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 38147 - Kikkerheia 38.pdf 5,1 MB Last ned
PS 10718 Søknad om dispensasjon, deling av eiendom, tilbygg og bruksendring av naust - GB 3796 - Kjeholmen 17.pdf 23,5 MB Last ned
PS 10818 Klage på avslått søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - garasje - utslippsanlegg - GB 1015 - Vognsneset 31.pdf 5,2 MB Last ned
PS 10918 Eventuelt 25.04.2018.pdf 69,1 KB Last ned
PS 8618 Godkjenning av protokoll fra møte 21.03.2018.pdf 615,1 KB Last ned
PS 8718 Referatsaker 25.04.2018.pdf 70,8 KB Last ned
PS 8818 Journalførte delegasjonssaker 14.03.18 - 16.04.2018.pdf 81,3 KB Last ned
PS 8918 Navnesak som omfatter Skjeggåsen Herøya Kjærsveien del av Repstadveien og del av Svemmelandsveien.pdf 324,2 KB Last ned
PS 9018 Søknad om bygging av landbruksvei klasse 4 - GB 462.pdf 18 MB Last ned
PS 9118 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for fv. 456 Sebbetåa - Stokkelandsskogen (Stokkeland bru), plan ID 201513.pdf 68,2 MB Last ned
PS 9218 Førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen - Plan ID 201704.pdf 12,7 MB Last ned
PS 9318 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Branesveien 102 - Plan ID 201605.pdf 4,8 MB Last ned
PS 9418 Sluttbehandling av detaljregulering for Vedderheia nord - felt B21 - Plan ID 201705.pdf 20,9 MB Last ned
PS 9518 Sluttbehandling - Detaljregulering av Skarpøya Nord - GB 223 m.fl. - Plan ID 201702.pdf 28,5 MB Last ned
PS 9618 Søknad om dispensasjon - oppføring av ny fritidsbolig- GB 1696 - Øygardsheia 85.pdf 3,5 MB Last ned
PS 9718 Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg og tilbygg til eksisterende bolig - GB 23385 - Skarveien 26.pdf 25,6 MB Last ned
PS 9818 Søknad om dispensasjon for oppføring av erstatningsbolig - GB 1928 - Hølleheiveien 20.pdf 6,8 MB Last ned
PS 9918 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig - garasje - GB 1927 - Hølleheiveien 18.pdf 4,4 MB Last ned
RS 618 Referat fra forhåndskonferanse - Detaljregulering av midtre del av Skarpøya, GB 23122 m. fl 20181012.pdf 159,6 KB Last ned
RS 718 Svar på forespørsel om tiltak for framkommelighet og nedsatt fartsgrense m.m - Søgne kommune - Toftelandsveien - Sebbetåa - Kossevigheia 20181553.pdf 48,6 KB Last ned
Z møteprotokoll plan- og miljøutvalget 25.04.18.pdf 306,2 KB Last ned

Copyright © Søgne Kommune