Dokumenter og protokoller fra alle utvalgsmøter. Nyeste møter øverst.

Viser innholdet i mappen: \Plan- og miljøutvalget\Møte-2018-03-21
  Navn Størrelse  
Opp ett nivå
- Forside Plan- og miljøutvalget 21.03.2018.pdf 116,3 KB Last ned
- Saksliste Plan- og miljøutvalget 21.03.2018.pdf 123,6 KB Last ned
PS 6118 Godkjenning av protokoll fra møte 28.02.2018.pdf 1,5 MB Last ned
PS 6218 Referatsaker 21.03.2018.pdf 70,8 KB Last ned
PS 6318 Journalførte delegasjonssaker 21.02.2018 - 13.03.2018.pdf 80,5 KB Last ned
PS 6418 Utsatt for befaring - nye vedlegg Søknad om dispensasjon - deling av tomt og oppføring av bolig og garasje - GB 23179 - Hølleveien 149.pdf 4,7 MB Last ned
PS 6518 Ny behandling Oppføring av bolig - GB 1530 - Nodenesveien 53 A.pdf 55,9 MB Last ned
PS 6618 Førstegangsbehandling - detaljregulering for Anderåsen - planID 201004.pdf 10,5 MB Last ned
PS 6718 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for praksisarealer Søgne VGS - del av GB 11 - Plan ID 201708.pdf 9 MB Last ned
PS 6818 Sluttbehandling - Detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 - Plan ID 201609.pdf 14,7 MB Last ned
PS 6918 Forslag til endring av reguleringsplan for Småbåthavn på Skarpeid, Plan ID 20121115.pdf 16,8 MB Last ned
PS 7018 Søknad om dispensasjon for deling av eiendom og oppføring av bolig - GB 23325 - Hølleheiveien 46.pdf 20,9 MB Last ned
PS 7118 Søknad om dispensasjon - Enebolig - GB 31186 - Norddalsheia 32.pdf 5,3 MB Last ned
PS 7218 Søknad om dispensasjon - Bod og levegg - GB 12195 - Langenesveien 448.pdf 14,1 MB Last ned
PS 7318 Søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av - GB 61 - Langenesveien 722.pdf 4 MB Last ned
PS 7418 Søknad om dispensasjon for grunnarbeid og oppføring av bolig - GB 1591 - Nodenesveien.pdf 3 MB Last ned
PS 7518 Søknad om dispensasjon - tilbygg til sjøbod - fasadeendring - tilknytning til vann og avløp - GB 176 - Langenes.pdf 6 MB Last ned
PS 7618 Søknad om dispensasjon fra plankravet - Firemannsbolig - GB 73134 - Kleplandsveien 12.pdf 2,2 MB Last ned
PS 7718 Søknad om dispensasjon for oppføring av lysthus - karnapp - bod og platting - GB 1948 - Føreidveien 51.pdf 16,5 MB Last ned
PS 7818 Søknad om dispensasjon for riving av bolig og uthus, og oppføring av ny bolig - GB 28134 - Eikeveien 166.pdf 13,4 MB Last ned
PS 7918 Søknad om dispensasjon - rive eksisterende fritidsbolig - ny fritidsbolig og anneks - GB 241 - Amfenesveien 194.pdf 12,7 MB Last ned
PS 8018 Søknad om dispensasjon for terrenginngrep i uteområde - GB 3180 Juviga 36.pdf 4 MB Last ned
PS 8118 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig - GB 71238 - Repstadveien 144.pdf 3 MB Last ned
PS 8218 Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 2160 - Monsøya 104.pdf 5,9 MB Last ned
PS 8318 Klage på vilkår satt i vedtak om dispensasjon for pumpehus og brygge - GB 2171 - Monsøya.pdf 7,5 MB Last ned
PS 8418 Tilskudd til kulturhogst- strategi for bruk av midler.pdf 222,4 KB Last ned
PS 8518 Eventuelt 21.03.2018.pdf 68,6 KB Last ned
RS 418 Fylkesmannen opprettholder delvis og opphever delvis kommunens vedtak - søknad om dispensasjon for oppføring av ny bolig 2017246.pdf 16,8 MB Last ned
RS 518 Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak - behandling av klage over godkjent søknad om dispensasjon fra avstandsbestemmelsen 20122669.pdf 6,5 MB Last ned
z møteprotokoll plan- og miljøutvalget 21.03.2018.pdf 1,5 MB Last ned

Copyright © Søgne Kommune